Jhr.Mr. G. Clifford

Source: Parlement.com.

Uit een Schotse familie van koopmannen en bankiers afkomstige Amsterdamse patriciër, die geruime tijd parlementslid was. Bekleedde ten tijde van de Republiek al regentenfuncties in Amsterdam en werd na de Bataafs-Franse tijd lid van de Notabelenvergadering. Had behalve in de Staten-Generaal en de Tweede Kamer ook zitting in de Amsterdamse raad. Gelieerd aan de regentenfamilies Van de Poll, Dedel en Van Weede en behorend tot de getrouwen van de koning. Een zoon van hem was opperhofmaarschalk.

regeringsgezinden ten tijde van Willem I en Willem II
in de periode 1814-1841: lid notabelenvergadering, lid Staten-Generaal, lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
George

Place and date of birth
Amsterdam, 22 February 1769

Place and date of death
's-Gravenhage, 9 December 1847

2.

Party/Movement

Party/Movement
regeringsgezind (ten tijde van Willem I en Willem II)

3.

Main functions and occupations

  • ambteloos, from 1795 until 1814
  • lid Vergadering van Notabelen, 29 en 30 maart 1814 (voor het departement van de Zuiderzee)
  • lid stedelijke raad van Amsterdam, from 1814 until 1842
  • lid Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden, from 2 May 1814 until 1 September 1815 (voor Holland)
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 21 September 1815 until 17 October 1841 (1815-1840 voor Holland, 1840-1841 voor Noord-Holland)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

5.

Miscellaneous

Private life
  • Zijn vader was koopman en directeur van de visserij Straat-Davis. Hij overleed op 24 juni 1770.
  • Zijn stiefvader was marineofficier (schout-bij-nacht)

Titles of nobility
  • jonkheer, 16 September 1815

6.

Publications

Publications
Ned. Patriciaat, 1960

7.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.