Mr. J.P. van Wickevoort Crommelin

foto Mr. J.P. van Wickevoort Crommelin
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Source: Parlement.com.

Regent uit Haarlem die vanaf de tijd van de Republiek tot de jaren van het Koninkrijk op vele posten bestuurlijk actief was. Zo was hij schout van Bloemendaal, had hij zitting in de municipaliteit (gemeenteraad) van Amsterdam, maakte hij deel uit van de vergadering van provisionele representanten van Holland en zat hij in de Staatsraad van Lodewijk Napoleon. Werd in 1812 rechter en kreeg in 1814 zitting in de nieuwe Staten-Generaal. De laatste acht jaar van zijn loopbaan zat hij in de Eerste Kamer. Woonde op het landgoed Berkenrode bij Heemstede.

regeringsgezinden ten tijde van Willem I
in de periode 1796-1837: lid Eerste Nationale Vergadering, lid Wetgevend Lichaam (1806-1810), lid Staatsraad (1806-1810), lid notabelenvergadering, lid Staten-Generaal, lid Tweede Kamer, voorzitter Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

1.

Personal data

Surnames
Jan Pieter

Place and date of birth
Haarlem, 14 July 1763

Place and date of death
Haarlem, 6 May 1837

2.

Party/Movement

Party/Movement
 • onafhankelijk (in de Nationale Vergaderingen)
 • unitariër
 • regeringsgezind (ten tijde van Willem I)

3.

Main functions and occupations

 • rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Hoorn, around 1812
 • lid Vergadering van Notabelen, 29 en 30 maart 1814 (voor het departement Zuiderzee)
 • lid Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden, from 2 May 1814 until 1 September 1815 (voor Holland)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 21 September 1815 until 21 October 1822 (voor Holland)
 • voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 21 October 1817 until 19 October 1818
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 18 October 1825 until 6 May 1837

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

 • lid Syndicaat van Holland, around 1822
 • lid Amortisatie Syndicaat, from 10 January 1823

Derived functions
 • voorzitter zevende afdeling (Vergadering van Notabelen), 29 maart 1814
 • voorzitter één van de afdelingen (Tweede Kamer der Staten-Generaal) (regelmatig)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Miscellaneous

algemeen
 • Vanwege zijn weigering in 1799 om zitting te nemen in het Vertegenwoordigend Lichaam en na afwijzing door de commissie van de geloofsbrieven van de reden daarvoor, werd hem in maart 1800 het kiesrecht ontnomen
 • Werd in 1818 als derde op de voordracht voor het Tweede Kamervoorzitterschap geplaatst

Private life
 • Een dochter van hem huwde met een zoon van J. van Loon, lid Notabelenvergadering en buitengewoon lid Staten-Generaal
 • Zijn vader behoorde tot de Haarlemse regentenklasse

Non-acceptance of political functions
 • lid Vertegenwoordigend Lichaam (district Amsterdam VI), November 1799 (geweigerd)

7.

Publications

Publications
 • Levensbericht door M. Siegenbeek, in: "Levensberichten van leden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde", 1837, 43
 • A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden, deel III, 266
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel VIII, 343
 • Ned. Patriciaat, 1931, 1966

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

publicaties over en van letterkundigen
gegevens uit de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.