F.A. graaf van der Goltz

Source: Parlement.com.

Beroepsofficier en hofdignitaris van Pruisische afkomst, die onder Willem I minister van Oorlog was. Na een conflict met de kroonprins trad hij af. Werd daarna tot Eerste Kamerlid benoemd, waarvan hij tot op hoge leeftijd deel bleef uitmaken. Was de laatste jaren echter steeds afwezig.

regeringsgezinden ten tijde van Willem I en Willem II
in de periode 1815-1849: lid notabelenvergadering, lid Eerste Kamer, minister

1.

Personal data

Surnames
Friedrich Adrian

Place and date of birth
Friedrichsdorf (Brandenburg), 7 August 1770

Place and date of death
's-Gravenhage, 4 February 1849

2.

Party/Movement

Party/Movement
 • orangist
 • regeringsgezind (ten tijde van Willem I en Willem II)

3.

Main functions and occupations

 • adjudant van koningin Wilhelmina, from 28 June 1814
 • provinciaal commandant van Zuid-Holland en Gouverneur van de Residentie, from 31 July 1814 until 1 June 1815
 • lid Provinciale Staten van Zeeland, from 19 September 1814 until February 1818 (voor de Ridderschap)
 • commissaris-generaal van Oorlog ad interim, from 21 May 1815 until 16 September 1815
 • commissaris-generaal van Oorlog, from 16 September 1815 until 27 February 1818
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 27 February 1818 until 4 February 1849

Military rank (officer) (4/6)
 • kapitein-titulair, 1791
 • kolonel, from April 1814
 • generaal-majoor, from 1 June 1815 until 24 November 1816
 • luitenant-generaal, from 24 November 1816 until 1 January 1841

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

lid directie Weduwen- en Wezenkas voor officieren van de landmacht, from 14 January 1815

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

as Member of the Parliament
 • Antwoordde in 1830 'nee' op de vraag of scheiding van Noord en Zuid wenselijk was
 • Behoorde in 1842 tot de elf leden die tegen het (verworpen) wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie stemden

7.

Miscellaneous

algemeen
 • Kwam in 1817 in conflict met de Prins van Oranje over de zending van enkele officieren naar Nederlands-Indië. De koning ontnam zijn zoon het opperdirectoraat van Oorlog en verleende Van der Goltz het door hem gevraagde ontslag.

Private life (3/4)
 • Nam in 1793 en 1794 deel aan de veldtochten in de zuidelijke Nederlanden en raakte gewond aan zijn hoofd
 • Ging in 1795 in Duitsland wonen; keerde in 1813 terug naar Nederland
 • Nam deel aan de veldtocht in Noord-Holland van 1799

Titles of nobility
 • graaf, 28 August 1814

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.