Mr.Dr. W.F. baron Röell

foto Mr.Dr. W.F. baron Röell
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: R.E. van Ditzhuyzen
Source: Parlement.com.

Orangistisch Amsterdams regent. Trouw en bescheiden dienaar van Lodewijk Napoleon i, die hem aanvankelijk zeer toegenegen was. Was onder meer minister van Buitenlandse Zaken. In 1813 lid van de commissie die de Grondwet ontwierp. Vervulde ook onder Willem I een ministerspost, maar werd in 1817 weggepromoveerd naar de Eerste Kamer. Werd door tijdgenoten omschreven als een bescheiden, toegewijd en bekwaam bestuurder. Gehuwd met Sara Hop, dochter van een rijke Amsterdamse regent.

regeringsgezinden ten tijde van Willem I, orangist
in de periode 1806-1835: minister, algemeen secretaris van staat, lid Eerste Kamer, voorzitter Eerste Kamer, minister, lid Grondwetscommissie 1813-1814

1.

Personal data

Surnames
Willem Frederik

Changes in name or title
 • Dr. W.F. Röell, from 2 July 1790 until 15 September 1791
 • Mr.Dr. W.F. Röell, from 15 September 1791 until 16 September 1815
 • Jhr. Mr.Dr. W.F. Röell, from 16 September 1815 until 9 July 1819
 • Mr.Dr. W.F. baron Röell, from 9 July 1819

Place and date of birth
Amsterdam, 25 October 1767

Place and date of death
Amsterdam, 3 January 1835

2.

Party/Movement

Party/Movement
 • orangist
 • regeringsgezind (ten tijde van Willem I)

3.

Main functions and occupations

 • secretaris van staat van Binnenlandse Zaken, from 6 April 1814 until 19 February 1817
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 19 February 1817 until 3 January 1835
 • voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 16 October 1826 until 15 October 1827
 • voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 20 October 1828 until 19 October 1829
 • voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 18 October 1830 until 15 October 1832
 • voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 21 October 1833 until 3 January 1835 (was vanaf 28 oktober 1834 afwezig)

Formal job title
 • minister van staat, from 19 February 1817 until 3 January 1835

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

 • voorzitter Staatscommissie algemene wet voor het belastingstelsel, from January 1820 until March 1821
 • voorzitter Staatscommissie herziening reglementen en verordeningen m.b.t. het hoger onderwijs, from 13 April 1828

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

Activities as minister
 • Bracht in 1815 een regeling van het hoger onderwijs tot stand, waarbij Leiden, Groningen en Utrecht Hogescholen behielden en Franeker en Deventer een rijksatheneum kregen.

7.

Miscellaneous

algemeen
 • Voerde in 1815 definitief het decimale stelsel bij maten en gewichten in

Private life
 • Gehuwd met Sara Hop, dochter van oud-thesaurier-generaal Johannes Hop
 • Zijn vader behoorde tot de Amsterdamse regentenklasse

Non-acceptance of political functions
 • minister van Financiën, 1828 (geweigerd)

Titles of nobility
 • jonkheer, 16 September 1815
 • baron, 9 July 1819

8.

Publications

Publications
 • R.E. van Ditzhuyzen, "Willem Frederik baron Röell", in: "Onderwijs als opdracht. Leven en werk van de eerste vijftien ministers belast met het onderwijs in de periode 1798-1830" (Den Haag, 1977)
 • N.C.F. van Sas, "Een Amsterdams realist. Willem Frederik Röell 1767-1835', in: "Figuren en Figuraties. Acht opstellen aangeboden aan J.C. Boogman", (Groningen, 1979), 61-111
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel IX, 871

Biografisch Woordenboek(en)
 • biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland
 • biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

publicaties over en van letterkundigen
gegevens uit de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.