Jhr.Dr.Mr. N. Calkoen

foto Jhr.Dr.Mr. N. Calkoen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Source: Parlement.com.

Zeer welgestelde Amsterdamse patriciër die in 1787 bij de patriottische revolte vanwege zijn orangistische gezindheid werd afgezet als regent. Keerde echter spoedig terug toen de Pruisen het oude bewind herstelden. In januari 1795 kwam er door de Franse inval opnieuw (tijdelijk) een einde aan zijn bestuursfuncties, maar in 1802 keerde hij wederom terug. Na lid te zijn geweest van het departementaal bestuur werd hij in 1806 lid van de Staatsraad en in 1808 van het Wetgevend Lichaam. Ook na 1813 speelde hij als lid van de Notabelenvergadering en van de Staten-Generaal nog een rol op nationaal niveau.

in de periode 1806-1815: lid Wetgevend Lichaam (1806-1810), lid Staatsraad (1806-1810), lid notabelenvergadering, lid Staten-Generaal

1.

Personal data

Surnames
Nicolaas

Place and date of birth
Amsterdam, 22 January 1753

Place and date of death
Amsterdam, 1 January 1817

2.

Party/Movement

Party/Movement
 • orangist (tijdens de Republiek)
 • regeringsgezind (vanaf 1801)

3.

Main functions and occupations

 • lid municipale raad van Amsterdam, from January 1811 until November 1813
 • lid stedelijke raad van Amsterdam, from November 1813 until December 1815
 • lid Vergadering van Notabelen, 29 en 30 maart 1814 (voor het departement Zuiderzee)
 • lid Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden, from 2 May 1814 until 1 September 1815 (voor Holland)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

 • commissaris in de commeriële bank te Amsterdam, around 1808
 • lid Syndicat de Hollande, from 8 November 1810

Derived functions
lid sectie Koophandel en Koloniën (Staatsraad), from 17 July 1806 until 1 January 1809

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd in 1787 door de patriotten uit het stadsbestuur verwijderd, maar keerde na de Pruisische interventie terug in zijn ambt
 • Onderhandelde op 19 januari 1795 tezamen met Van Boetzelaer van Kijfhoek met Pichegru over het starten van vredebesprekingen. Deze onderhandelingen leidden echter tot niets.
 • Stond in 1804 op de voordracht voor het Staatsbewind, maar zijn neef Bicker werd gekozen

Private life
 • Zijn vader behoorde tot de Amsterdamse regentenklasse

Titles of nobility
 • jonkheer, 24 November 1816

7.

Publications

Publications
 • A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden, deel III, 6
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel III, 198
 • R.E. van Ditzhuyzen, "Jhr. N. Calkoen, gedeputeerde in de Raad van State 1793-1795 en lid staatsraad 1806-1808", in 450 jaar Raad van State (1981)
 • A.M. Elias en P.C.M. Schölvinck, "Volksrepresentanten en wetgevers" (1991)
 • P. Hofland, "Leden van de Raad. De Amsterdamse gemeenteraad 1814-1941"

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.