Drs. G. (Gerrit) Ybema

foto Drs. G. (Gerrit) Ybema
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Fotopersburo Dijkstra
Source: Parlement.com.

D66-politicus uit een antirevolutionair gezin die in Friesland ambtelijk en bestuurlijk actief was op lokaal en provinciaal niveau. In de Tweede Kamer vanaf 1989 de gedegen financieel-economisch woordvoerder van zijn fractie. Leidde een parlementair onderzoek naar toezicht door de Verzekeringskamer i. Werd in 1994 voorzitter van de vaste commissie voor financiën en vier jaar later staatssecretaris van buitenlandse handel in het tweede kabinet-Kok i. Zette als eerste bewindsman 'maatschappelijk verantwoord ondernemen' op de politieke agenda.

D66
in de periode 1989-2002: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

1.

Personal data

Surnames
Gerrit (Gerrit)

Place and date of birth
Schettens (gem. Wonseradeel), 29 October 1945

Place and date of death
Uitwellingerga (gem. Súdwest-Fryslân), 15 February 2012

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • D'66 (Democraten 1966), from 1979 until 15 June 1985 (partijnaam gewijzigd)
 • D66 (Democraten 66)

3.

Main functions and occupations

 • ambtenaar provincie Friesland, from 1979 until 1986
 • bestuursadviseur Gedeputeerde Staten van Friesland, from 1986 until September 1989
 • lid gemeenteraad van Leeuwarden, from 29 April 1986 until 1 May 1990
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 14 September 1989 until 3 August 1998
 • staatssecretaris van Economische Zaken (belast met onder meer buitenlandse handel, toerisme, consumentenbeleid, startende ondernemingen en regionale stimuleringsmaatregelen), from 3 August 1998 until 22 July 2002
 • directeur advies- en consultancybureau "Ybema Economy Solutions"

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris belaste met: a. buitenlandse handel; b. internationale economische betrekkingen; c. exportbeleid; d. toerisme; e. consumentenbeleid; f. het ondernemerschap van startende en doorgroeiende ondernemingen; g. industrieel eigendom; h. regionale stimuleringsmaatregelen; i. de economische positie van grote steden; j. Euregio's; k. de kamers van koophandel en fabrieken

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • voorzitter Zorg Innovatie Forum, from 1 January 2007 until 15 February 2012
 • voorzitter NVB (Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten), from July 2007 until 15 February 2012

Derived functions
 • voorzitter vaste commissie voor Financiën (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 4 October 1994 until 3 August 1998
 • voorzitter tijdelijke commissie Toezicht Verzekeringskamer (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 21 February 1995 until December 1995

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was financieel-economisch woordvoerder van de D66-Tweede Kamerfractie. Hield zich ook bezig met Friese aangelegenheden.

Policy-making activities as minister (3/5)
 • Leidde in 2000 een handelsmissie naar India
 • Leidde in 2001 een handelsmissie van 50 ondernemers naar Rusland
 • Zette zich als staatssecretaris binnen de EU in voor betere toegankelijkheid van ontwikkelingslanden tot de Europese markt en voor het betrekkken van het bedrijfsleven bij ontwikkelingssamenwerking

Legislative activities as minister
 • Bracht in 2001 een tot wet (Stb. 191) tot wijziging van de In- en uitvoerwet en de Wet wapens en munitie tot stand, waardoor de mogelijkheid tot controle bij doorvoer van strategische goederen (zoals wapens) werd uitgebreid (26.948)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Publications

Publications
 • Hans Willems, "Ybema geeft bij D66 de marges aan", Leeuwarder Courant, 28 april 1994
 • Peter Bootsma, "In memoriam Gerrit Ybema (1945-2012)", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2012, 149
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.