J. (Jan) Hendriks

foto J. (Jan) Hendriks
© Fotobureau Dijkstra
Source: Parlement.com.

Correcte en sportieve voormalige Luchtmachtofficier, die in 1995 voor het AOV in de Eerste Kamer kwam. Bij de breuk in het Ouderenverbond in 1995 koos hij de zijde van Jet Nijpels i en hij sloot zich dan ook aan bij de partij Senioren 2000. In het voorjaar van 1998 stapte hij echter over naar het CDA, waarna hij defensiewoordvoerder van de CDA-Eerste Kamerfractie werd.

AOV, fractie-Hendriks, CDA
in de periode 1995-1999: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK

1.

First name

Jan (Jan)

2.

Personal data

Place and date of birth
Utrecht, 9 June 1937

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1 October 1973
 • AOV (Algemeen Ouderen Verbond), from 6 March 1994 until August 1995
 • Senioren 2000, from 28 August 1995 until 1 March 1998
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 1 March 1998

National political party
fractie-Hendriks (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 12 September 1995 until 16 June 1998 (daarna lid CDA-Eerste Kamerfractie tot 8 juni 1999)

4.

Main functions and occupations

 • project-coördinator Stichting IVIO (Instituut Voor Individueel Onderwijs), from 1 October 1992 until 1 July 1994
 • regio-coördinator Stichting IVIO (Instituut Voor Individueel Onderwijs), from 1 July 1994 until 1 January 1995
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 13 June 1995 until 8 June 1999
 • fractievoorzitter fractie-Hendriks (eenmansfractie), Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 12 September 1995 until 16 June 1998

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous
 • regiomanager Rode Kruis, regio Zuid-Holland Noord en Oost, from 1992 until 1993

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Trad formeel 12 september 1995 uit de AOV-Eerste Kamerfractie. Feitelijk vormde hij vanaf zijn installatie als lid al een zelfstandige fractie, naast die van M.C. Batenburg, die eveneens via de AOV-lijst was gekozen.
 • Meldde op 19 mei 1998 nauw te gaan samenwerken met de CDA-fractie, nadat hij al per 1 maart lid van het CDA was geworden. Trad op 16 juni 1998 formeel toe tot de CDA-fractie. Hij maakte zijn overstap naar het CDA pas na de Tweede Kamerverkiezingen bekend, om deze niet te beïnvloeden.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.