Drs. T.A. (Trude) Maas-de Brouwer

foto Drs. T.A. (Trude) Maas-de Brouwer
Source: Parlement.com.

Energieke, ondernemende sociaaldemocrate die diverse activiteiten in het bedrijfsleven combineerde met het Eerste Kamerlidmaatschap. Begon als lerares Frans en maakte daarna carrière bij het CITO (toetsontwikkeling) en als leidinggevende in de automatiseringsbranche. Werd later business developer bij Hay Management Consultants en president van de denktank Hay Vision Society. Kwam in 1998 tussentijds voor een jaar in de Senaat en had daarin later nog eens vijf jaar zitting. In de Eerste Kamer was zij voorzitter van de vaste commissie voor Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijs en hield zij zich bezig met onderwerpen op het raakvlak van onderwijs en economie.

PvdA
in de periode 1998-2007: lid Eerste Kamer

1.

First names

Trude Albertine (Trude)

2.

Personal data

Place and date of birth
Amsterdam, 28 November 1946

3.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid), from 1994

4.

Main functions and occupations

  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 8 September 1998 until 8 June 1999
  • business developer "Hay Management Consultants" B.V. te Zeist, from 1998 until 2001
  • president "Hay Vision Society", from 2001 until 1 February 2007 (organisatieadviesbureau)
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 22 January 2002 until 12 June 2007

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current (2/3)
  • voorzitter Raad van Toezicht Van Gogh Stichting, from 2012
  • voorzitter UDB (Utrecht Development Board)

Previous (2/40)
  • voorzitter bestuur "Van Leer Group Foundation", from 2010
  • voorzitter Raad van Toezicht Vincent van Gogh Museum, until 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
voorzitter vaste commissie voor Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijs (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 1 July 2003 until 12 June 2007

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
  • In 1999 kwam noodgedwongen een tijdelijk einde aan haar Eerste Kamerlidmaatschap, omdat in Gelderland een PvdA-kandidaat met voorkeurstemmen werd gekozen

Private life
Haar schoonvader was hoogleraar mijnbouwkunde in Delft

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.