Jhr.Mr. A.A. (Aarnout) Loudon

foto Jhr.Mr. A.A. (Aarnout) Loudon
© Fotobureau Dijkstra
Source: Parlement.com.

Topman uit het bedrijfsleven die na zijn pensionering Eerste Kamerlid werd. Telg van een bekend geslacht van diplomaten en ondernemers. Was geruime tijd bestuurder van het Akzo-concern en daarvan twaalf jaar voorzitter van de raad van bestuur. Bekleedde diverse belangrijke commissariaten, waarvan die bij Shell en ABN AMRO de belangrijkste waren, en was bestuurder van het Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO). Als Eerste Kamerlid een gewaardeerd woordvoerder economische zaken en milieu. Lange, aristocratische en vermogende zakenman.

VVD
in de periode 1995-1999: lid Eerste Kamer

1.

First names

Aarnout Alexander (Aarnout)

2.

Personal data

Place and date of birth
's-Gravenhage, 10 December 1936

Place and date of death
's-Gravenhage, 9 September 2021

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1 July 1977

4.

Main functions and occupations

  • lid en vicevoorzitter Raad van Bestuur "Akzo" N.V., from 1 May 1978 until 1 May 1982
  • voorzitter Raad van Bestuur N.V. "Akzo" (later AkzoNobel), from 1 May 1982 until 1 May 1994
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 13 June 1995 until 8 June 1999

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

  • voorzitter KNJV (Koninklijke Nederlandsche Jachtvereeniging)
  • voorzitter organisatiecomité Nederlandse Veteranendag, from 2004 until 2007

Honorary positions
erelid KNJV (Koninklijke Nederlandsche Jachtvereeniging)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
  • Hield zich in de Eerste Kamer bezig met economische zaken en milieubeheer

8.

Miscellaneous

Private life
Zijn vader was ambtenaar ter Algemeene Secretarie te Batavia (Ned. Indië). Hij kwam op 35-jarige leeftijd om bij de torpedering van het krijgsgevangenenschip Junyo Maru, ten westen van Benkoelen.

Non-acceptance of political functions
  • minister van Financiën, August 1994 (liet weten geen belangstelling te hebben)

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.