Dr. R.F. (Bob) Ruers

foto Dr. R.F. (Bob) Ruers
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
© Hans Kouwenhoven
Source: Parlement.com.

SP'er met een lange politieke en bestuurlijke staat van dienst. Was als jurist werkzaam bij onder meer de NOS en later advocaat. Als deskundige op het gebied van beroepsziekten zette hij zich in het bijzonder in voor asbestslachtoffers. Hij was tevens gemeenteraadslid in Utrecht. Zijn Eerste Kamerlidmaatschap besloeg de periode 1998-2019, maar werd diverse keren onderbroken. Zo verliet hij in 2018 de Senaat om in zijn geboorteprovincie Limburg gedeputeerde te worden. Toen daar al na enkele maanden na een conflict een einde kwam, keerde hij nog een jaar terug in de Eerste Kamer. Was geruime tijd SP-fractievoorzitter en later woordvoerder justitie.

SP
in de periode 1998-2019: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK

1.

Personal data

Place and date of birth
Sittard, 24 May 1947

2.

Party/Movement

Party/Parties
SP (Socialistische Partij), from 1972

3.

Main functions and occupations

 • lid gemeenteraad van Utrecht, from 29 April 1986 until 1 January 2001
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 19 May 1998 until 10 June 2003
 • fractievoorzitter SP Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 19 May 1998 until 10 June 2003
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 12 December 2006 until 12 June 2007
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 7 June 2011 until 20 June 2018
 • lid Gedeputeerde Staten (belast met o.a. energie, duurzaamheid, milieu, volkshuisvesting, water, arbeidsmigranten en vluchtelingen) van Limburg, from 15 June 2018 until 28 September 2018
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 5 February 2019 until 11 June 2019

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Previous
 • lid Raad van Toezicht en Advies Instituut Asbestslachtoffers, from January 2000 until 15 March 2012
 • informateur collegevorming gemeente Oss, March 2018

Derived functions (2/3)
 • vicevoorzitter vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, Hoge Colleges van Staat, Algemene Zaken en Huis der Koning (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 16 June 2015 until 20 June 2018
 • lid tijdelijke commissie werkwijze (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 27 September 2016 until 11 July 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Miscellaneous

algemeen
 • In 1995 medeoprichter van het Comité Asbestslachtoffers
 • Specialiseerde zich als advocaat in schadeclaimzaken van slachtoffers van beroepsziekten
 • Trad af als gedeputeerde na aanneming van een motie van afkeuring over de besluitvorming inzake het Windpark Greenport Venlo. De SP trok zich toen terug uit het college van GS.

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.