Drs. P.J.L. (Nellie) Verbugt

foto Drs. P.J.L. (Nellie) Verbugt
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Fotopersburo Dijkstra
Source: Parlement.com.

Charmante Limburgse die tien jaar namens de VVD in de Tweede Kamer zat. Woordvoerster volkshuisvesting, infrastructuur en ruimtelijke ordening en deelnemer aan debatten over onder meer de Betuwelijn, luchthavens en de A73 langs de Maas. Was staffunctionaris van het kabinet van de burgemeester van Venlo en plaatsvervangend hoofd van de afdeling economische zaken van de gemeente Venlo. Meldde bij haar afscheid zich aan de zorg voor haar bejaarde ouders (m.n. haar gehandicapte vader) te gaan wijden; iets wat zij overigens ook al tijdens haar Kamerlidmaatschap had gedaan.

VVD
in de periode 1993-2003: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Petronella Johanna Leonarda (Nellie)

Place and date of birth
Helden, 21 February 1957

2.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1982

3.

Main functions and occupations

 • staffunctionaris Kabinet van de burgemeester van Venlo, from 1 January 1986 until 1 January 1991
 • plaatsvervangend hoofd afdeling economische zaken, gemeente Venlo, from 1 January 1991 until 19 January 1993
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 January 1993 until 23 May 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 26 July 2002 until 30 January 2003
 • directeur Verbugt Planadvies, adviseur op het gebied van ruimtelijke ordening, stedelijk management en public affairs, from 2003 (zelfstandig)
 • directeur MKB Limburg, from 1 May 2009 until November 2013

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current
 • lid bestuur Zuidelijke Rekenkamer, from January 2015
 • voorzitter Raad van Commissarissen Antares te Venlo-Tegelen, from July 2016

Previous (2/14)
 • voorzitter Tuinbranche Nederland, from 14 February 2007 until 2014
 • lid begeleidingscommissie Planbureau voor de Leefbaarheid, from 15 May 2008 until 2011

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
lid Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, around October 2002

Honorary positions
erelid Tuinbranche Nederland

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met ruimtelijke ordening en infrastructuur

8.

Miscellaneous

Private life
 • Diverse familieleden zijn gemeenteraadslid geweest

9.

Publications

Publications
Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.