W.Th. (Wim) de Boer

foto W.Th. (Wim) de Boer
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Vooraanstaand politicus van GroenLinks, die in de Eerste Kamer als een geducht opposant gold van het kabinet-Lubbers III i en de paarse kabinetten. Was ondernemer in de recreatie en gemeenteambtenaar in Zutphen. In de jaren tachtig voorzitter van de PPR i en na zijn aftreden warm voorstander van klein-linkse samenwerking. Vanaf 1989 campagneleider van GroenLinks bij diverse verkiezingen. In 1991 volgde hij De Gaay Fortman i op als senator en hij bleef dat ruim twaalf jaar. Slagvaardig debater met een bij tijd en wijle wat cynische ondertoon. Interpelleerde twee minister-presidenten. Deed in 1993 tevergeefs een poging om lijsttrekker van GroenLinks te worden. Was na zijn vertrek uit de Senaat wethouder van Leiden.

GroenLinks
in de periode 1991-2003: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK

1.

Personal data

Place and date of birth
Amersfoort, 13 January 1938

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • PPR (Politieke Partij Radikalen), until 16 February 1991
 • GroenLinks, from 24 November 1990

3.

Main functions and occupations

 • directeur dienst samenleving, gemeente Zutphen, from 1990 until 2000
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 5 February 1991 until 10 June 2003
 • fractievoorzitter GroenLinks Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 18 June 1991 until 10 June 2003
 • waarnemend wethouder (van sociale zaken, milieu, P & O, grotestedenbeleid en emancipatie) van Leiden, from 3 December 2003 until 27 April 2003 (verving M. Rabbae, die uitgeschakeld was door een hartoperatie)
 • wethouder (van sociale zaken, milieu, P & O, grotestedenbeleid en emancipatie) van Leiden, from 27 April 2003 until 25 April 2006
 • directeur-grootaandeelhouder "Blink & Co." B.V. (functiecoaching, procesbegeleiding, conflictbemiddeling, trainingen teams, fracties en colleges)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current
 • voorzitter DIVA (Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en het Archiefwezen), from 1 January 2003

Previous
 • cursusleider in het vormingswerk
 • leider parlementaire delegatie naar Afghanistan en Pakistan, January 2004

Derived functions
 • lid College van Senioren (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 18 June 1991 until 10 June 2003
 • voorzitter vaste commissie voor Cultuur (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 27 June 1995 until 10 June 2003

6.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in de Eerste Kamer behalve met algemeen politieke zaken bezig met onder meer cultuur en Antilliaanse zaken
 • Interpelleerde op 6 februari 1996 minister-president Kok over de rol van de Eerste Kamer in de wetgeving
 • Interpelleerde op 26 november 2002 samen met Geertje Lycklama à Nijeholt (PvdA) en Eddy Schuyer (D66) minister-president Balkenende over de invulling van de demissionaire status van het kabinet

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

7.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Behoorde in 1988 met onder anderen Bram van Ojik, Ina Brouwer en Joost Lagendijk tot een informele door Nel van Dijk en Alexander de Roo opgezette overleggroep, die naar de woonplaats van Van Dijk FC Sittardia werd genoemd. De groep bestond uit voorstanders van nauwere samenwerking tussen PPR, PSP en CPN.
 • Verzette zich in december 1991 op het congres van GroenLinks met succes tegen een reglementswijziging waarin werd bepaald dat de vertegenwoordiging van GroenLinks voor minstens de helft uit vrouwen moest bestaan. Het aandeel van migranten diende overeen te komen met hun aandeel in de bevolking. Uiteindelijk werd in plaats van een vast deel alleen een streefcijfer genoemd.
 • Werd in 1993 in het referendum over het lijsttrekkerschap van GroenLinks voor de Tweede Kamerverkiezingen niet gekozen. Hij behaalde 18 procent van de stemmen.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publications

Publications
Erica Meijers, "Wim de Boer: 'Vervul het verlangen'", in: De Helling, juni 2008

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.