Prof.Dr. J. (Jacqueline) de Savornin Lohman

foto Prof.Dr. J. (Jacqueline) de Savornin Lohman
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Vier jaar woordvoerster volksgezondheid, onderwijs en wetenschapsbeleid van de D66-Eerste Kamerfractie. Groeide op in Nederlands-Indië en was advocaat en wetenschappelijk ambtenaar. Promoveerde in 1975 op een proefschrift over strafrechtpleging en werd in 1982 hoogleraar jeugdhulpverlening en pedagogie in Amsterdam. Was goed ingevoerd in de terreinen waarmee zij zich in het parlement bezighield en daardoor een gewaardeerd Eerste Kamerlid. Voelde zich zelf minder thuis in de politiek.

D66
in de periode 1991-1995: lid Eerste Kamer

1.

First name

Jacqueline (Jacqueline)

2.

Personal data

Changes in name or title
 • Prof.Dr. J. Soetenhorst-de Savornin Lohman, until May 1994
 • Prof.Dr. J. de Savornin Lohman, from May 1994

Place and date of birth
Buitenzorg (Ned.-Indië) (thans: Bogor), 21 August 1933

Place and date of death
Amsterdam, 24 November 2018

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • D'66 (Democraten 1966), from December 1966 until 15 June 1985 (partijnaam gewijzigd)
 • D66 (Democraten 66)

4.

Main functions and occupations

 • hoofdmedewerker juridische faculteit, Rijksuniversiteit Leiden, from 1972 until 1976
 • stafmedewerker SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau), from 1976 until 1982
 • hoogleraar andragogie, in het bijzonder de sociale hulpverlening aan volwassenen, Universiteit van Amsterdam, from 1 December 1982 until 1 October 1988
 • hoogleraar andragogie, in het bijzonder methodologie van het andragogisch handelen en de sociale hulpverlening, Universiteit van Amsterdam, from 1 October 1988 until 1 January 1992
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 11 June 1991 until 13 June 1995
 • hoogleraar pedagogische en onderwijskundige wetenschappen, in het bijzonder de relatie tussen de gedwongen en vrijwillige hulpverlening, Universiteit van Amsterdam, from 1 January 1992 until 1 May 1996

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • lid College van Curatoren ISS (Institute of Social Studies), from 1985
 • lid voorlopige Raad voor maatschappelijke ontwikkeling, from 1 June 1996

Derived functions
plaatsvervangend voorzitter vaste commissie voor Wetenschapsbeleid en Wetenschappelijk Onderwijs (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 25 June 1991 until 13 June 1995

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was woordvoerster hoger onderwijs, volksgezondheid en wetenschapsbeleid van de D66-Eerste Kamerfractie

9.

Miscellaneous

Private life (3/4)
 • Trad op latere leeftijd op als cabaretière
 • Haar echtgenoot was adjunct-directeur van NRC-Handelsblad en hoofdredacteur Haagsche Courant
 • Haar vader was referendaris bij het departement van Economische Zaken te Batavia

Campaign trail
 • Stond bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1967 op de kandidatenlijst van D66 (op een onverkiesbare plaats)

Titles of nobility
 • jonkvrouw, until 17 November 1961

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.