E.H. (Eddy) Schuyer

foto E.H. (Eddy) Schuyer
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Invloedrijke senator van D66, zowel in de Eerste Kamer als in eigen partij. Stond bekend als een zorgvuldig formulerende spreker, naar wie aandachtig werd geluisterd. Als lid en voorzitter van een kleine fractie hield hij zich met uiteenlopende onderwerpen bezig, maar onderwijs en financiën hadden zijn bijzondere aandacht. Was in het dagelijks leven directeur van een psychiatrisch ziekenhuis en voordien leraar Nederlands en kroonlid van het bestuur van de Open Universiteit. Voor hij in de Senaat kwam was hij gemeenteraadslid in Wassenaar en lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland. Speelde in 2005 een belangrijke rol bij het bestendigen van de regeringsdeelname van D66.

D66
in de periode 1991-2007: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK

1.

First names

Eduard Henri (Eddy)

2.

Personal data

Place and date of birth
's-Gravenhage, 28 July 1940

3.

Party/Movement

Party/Parties
  • D'66 (Democraten 1966), from 1967 until 15 June 1985 (met onderbreking van 1 jaar; partijnaam gewijzigd)
  • D66 (Democraten 66)

4.

Main functions and occupations

  • voorzitter Raad van Bestuur Psychiatrisch Ziekenhuis "Delta", Albrandswaard, from 1 January 1986 until 2005
  • voorzitter Raad van Bestuur TBS-kliniek "De Kijvelanden", from 1991 until 2001
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 11 June 1991 until 12 June 2007
  • fractievoorzitter D66 Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 1 March 1995 until 12 June 2007

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous (2/21)
  • voorzitter Stichting Vrienden Anne Frank Huis
  • lid bestuur Genootschap Oud-Senatoren

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
voorzitter vaste commissie voor Volkshuisvesting (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 25 June 1991 until 13 June 1995

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen
  • Interpelleerde op 26 november 2002 samen met Geertje Lycklama à Nijeholt (PvdA) en Wim de Boer (GroenLinks) minister-president Balkenende over de invulling van de demissionaire status van het kabinet
  • Was in 2003 kandidaat voor het voorzitterschap van de Eerste Kamer, maar trok zich na de eerste stemmingsronde waarin hij 14 stemmen kreeg, terug.

Private life
Zat in de Tweede Wereldoorlog ondergedoken in 's-Gravenhage

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.