Mr. A.J. (Jan) te Veldhuis

foto Mr. A.J. (Jan) te Veldhuis
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Fotopersburo Dijkstra
Source: Parlement.com.

In de Achterhoek geboren, maar in Zeeland woonachtige VVD'er die algemeen als een deskundig en gewaardeerd Tweede Kamerlid werd beschouwd. Aanvankelijk hield hij zich vooral bezig met milieu, visserij en waterstaat. Later werd hij eerste woordvoerder op het gebied van staatsrechtelijke onderwerpen en het koninklijk huis. Vóór hij Kamerlid werd, werkte hij bij een gemeente, een waterschap en de provincie Zeeland.

VVD
in de periode 1982-2003: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Arend Jan (Jan)

Place and date of birth
Winterswijk, 14 March 1947

2.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1977

3.

Main functions and occupations

 • ambtenaar gemeente Vorden (Gld.), from 1 April 1972 until 1 March 1975
 • hoofd algemene zaken, WZL (Waterschap Zuiveringschap Limburg), from 1 March 1975 until 1 August 1979 (tevens plaatsvervangend secretaris WZL)
 • lid gemeenteraad van Haelen (Lb.), from 5 September 1978 until August 1979
 • hoofd bureau milieuzaken, Provincie Zeeland, from August 1979 until 16 September 1982
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 September 1982 until 30 January 2003

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current
 • lid Trias Politica Zeeland
 • voorzitter Probus Middelburg

Previous (2/18)
 • verkenner en formateur college van B&W gemeente Kapelle, 2018
 • informateur collegevorming gemeente Veere, from March 2021

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/13)
 • voorzitter Nederlandse delegatie COSAC te Madrid, 13 en 14 mei 2002
 • plaatsvervangend lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 4 September 2002 until 30 January 2003

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/5)
 • Diende in 1987 samen met zijn fractiegenoot Jan-Kees Wiebenga een initiatiefwetsvoorstel om het opstellen van gemeentelijke en provinciale planprocedures ten behoeve van het Rijk aan nadere regels te binnen. Dit voorstel werd in 1992 wet. (20.001 & 21.467)
 • Een door hem in 1996 met Peter Rehwinkel (PvdA) en Olga Scheltema (D66) ingediende en aangenomen motie gaf de aanzet tot instelling van een (staats)commissie over dualisering van het gemeentelijk en provinciaal bestuur $O 21427, 136
 • Voerde namens zijn fractie in 1999 het woord bij het debat met de regering over het rapport van de enquêtecommissie Bijlmerramp

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Was eenmaal in 1997 en driemaal in 2002 fungerend Kamervoorzitter
 • Werd in februari 2002 door zijn fractie kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van de parlementaire enquêtecommissie bouwfraude, maar de andere fracties gaven de voorkeur aan Marijke Vos (GroenLinks)

9.

Publications

Publications
Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.