C. (Cathy) Ubels-Veen

foto C. (Cathy) Ubels-Veen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Vertegenwoordigster van de EVP in de enige periode dat die partij een zetel in de Tweede Kamer had. Was aanvankelijk lid van de ARP i en daarna van het CDA en zat voor die partij in de gemeenteraad van Dokkum. In 1982 verliet zij echter de raad en haar partij, met name uit onvrede over het kernwapenstandpunt, en sloot zij zich aan bij de EVP. Politieke tegenstanders wierpen het beeld op dat zij een wat wereldvreemde politica was. Was vanuit haar geloof echter zeer betrokken bij vraagstukken als armoede, ontwikkelingssamenwerking en vrede en veiligheid.

EVP
in de periode 1982-1986: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

1.

Personal data

Surnames
Catharina (Cathy)

Changes in name or title
C. Veen

Place and date of birth
Kampen, 28 October 1928

Place and date of death
Amsterdam, 17 February 2015

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), from 1975 until October 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from October 1980 until January 1982
 • EVP (Evangelische Volkspartij), from January 1982 until June 1989
 • partijloos, from June 1989

3.

Main functions and occupations

 • lid gemeenteraad van Dokkum, from June 1975 until 28 January 1982
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 September 1982 until 3 June 1986
 • fractievoorzitter EVP Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 September 1982 until 3 June 1986 (eenvrouwsfractie)

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

ambtenaar burgerlijke stand te Dokkum, from 1979 (nog in september 1982)

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Miscellaneous

algemeen
 • Was in 1982 nummer twee op de kandidatenlijst van de EVP bij de verkiezingen voor Provinciale Staten in Friesland

Anecdotes and citations
 • Werd door sommigen gezien als 'wereldvreemd'. Het verhaal ging over haar dat zij, toen op haar eerste dag als Kamerlid schriftelijk werd gestemd over een voordracht voor een lid van de Algemene Rekenkamer, aan de bode die haar de stembus voorhield zou hebben gevraagd: "Waar is het voor?". Deze antwoordde: "Voor de Rekenkamer". Hierop zou zij - blijkbaar in de veronderstelling dat het om een collecte ging - een munt uit haar portemonnee hebben gehaald en deze in de bus hebben gedeponeerd. Dit kan overigens feitelijk nooit juist zijn geweest, aangezien er pas in 1984 over een voordracht voor de Rekenkamer werd gestemd.

8.

Publications

Publications
 • Frans Kok, "Ik heb nog veel te leren", Nieuwkomers in de Kamer, NRC Handelsblad, 22 december 1982
 • "Het vraagt weerbaarheid, om het op je eigen manier te blijven doen", in: A. Groen e.a. (red.), Vrouwen en het Binnenhof (1985), 107
 • "Altijd fel tegen kernwapens. Cathy Ubels (1928-2015)", Trouw, 19 februari 2015
 • Mark Kranenburg, "Een verdwaalde moraalridder in de Tweede Kamer", NRC Weekend, 28 februari/1 maart 2015
 • J. de Bas, "Cathy Ubels (1928-2015). Een wat naïef en zeer gedreven Kamerlid", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis, 2015
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.