R.P. (Rein) Hummel

foto R.P. (Rein) Hummel
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Source: Parlement.com.

Protestante Limburger uit een mijnwerkersgezin, die als wat ongemakkelijk heer bekendstond. Goed thuis in het lokale bestuur, waarin hij onder meer als wethouder van Hoensbroek gevormd werd na vele, uiteenlopende activiteiten in het maatschappelijke leven. Werd in 1982 voor de PvdA woordvoerder financiën lagere overheden en volkshuisvesting in de Tweede Kamer. Kende z'n zaken, maar liep uiteindelijk in zijn partij vast door te grote onbuigzaamheid. Brak met de PvdA en bestreed deze partij fel als Statenlid in Limburg en raadslid van de Stadspartij in Heerlen. Na een conflict met deze partij richtte hij in 2001 Leefbaar Heerlen op.

PvdA
in de periode 1982-1989: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Reinder Pieter (Rein)

Place and date of birth
Heerlen, 22 January 1947

Place and date of death
Hoensbroek (gem. Heerlen), 29 October 2013

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • PvdA (Partij van de Arbeid)
 • Groepering Heerlen-Noord (lokale partij)
 • PNL (Partij Nieuw-Limburg) (provinciale partij)
 • Stadspartij Heerlen (lokale partij)
 • Leefbaar Heerlen (lokale partij)
 • Groepering Noord-Limburg

3.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 September 1982 until 14 September 1989
 • lid gemeenteraad van Heerlen, from 1 May 1990 until 29 October 2013
 • adviseur Rijksgebouwendienst, from 1 June 1990
 • lid Provinciale Staten van Limburg, from 12 April 1994 until 2002
 • directeur Buyze B.V., from 1989

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid bestuur Ziekenhuis Heerlen/Brunssum (GOZL), from 1992 until 1998
 • lid bestuur buddyfonds Limburg, from 1992

Derived functions
 • ondervoorzitter vaste commissie voor de Rijksuitgaven (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 18 September 1986 until 14 September 1989
 • lid parlementaire enquêtecommissie bouwsubsidies (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 26 November 1986 until 14 September 1989

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was woordvoerder financiën lagere overheden en volkshuisvesting van de PvdA-Tweede Kamerfractie. Hield zich ook bezig met binnenlands bestuur, inlichtingen- en veiligheidsdiensten en overheidsfinanciën.
 • Interpelleerde op 18 maart 1986 minister Ruding over de evenredigheid van ombuigingsinspanningen tussen gemeenten en provincies enerzijds en het Rijk anderzijds

8.

Miscellaneous

algemeen
 • In december 1987 werd door het PvdA-gewest Limburg een commissie van goede diensten ingesteld, nadat hij ervan was beschuldigd als wethouder een deel van een gift van een bouwbedrijf aan de plaatstelijke harmonie te hebben opgestreken. Ook werd beweerd dat hij zijn collega Jan Pronk in de pers zwart had gemaakt vanwege ten onrechte gedeclareerde reiskosten. De commissie zuiverde in mei 1988 zijn naam.
 • Werd in 1989 door de onafhankelijke kandidaatstellingscommissie in Limburg op een zevende (onverkiesbare) plaats gezet, omdat hij onvoldoende contact zou hebben gehouden met de achterban. Verloor ondanks een voorkeursactie zijn zetel.

Private life
 • Hij groeide op in Hoensbroek-Steenberg

Campaign trail
 • Was in 1995 Eerste Kamerkandidaat voor PNL

9.

Publications

Publications
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)
 • T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.