Ir. W. (Wim) Dik

foto Ir. W. (Wim) Dik
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

D66-politicus die vooral bekendheid kreeg als topmanager van de PTT en later KPN. Was afkomstig uit een rood nest, maar werd lid van D66. Klom na zijn studie in Delft snel op in het Unileverconcern en werd directeur van Unox. In het kabinet-Van Agt II i staatssecretaris voor exportbevordering. Als voorzitter van de Raad van Bestuur was hij verantwoordelijk voor het proces van verzelfstandiging en splitsing van de PTT. Daarna de krachtdadige manager van Koninklijke PTT Nederland (KPN), dat hij omvormde van een ambtelijk naar een commercieel bedrijf. Na zijn vertrek bij KPN hoogleraar in Delft.

D66
in de periode 1981-1982: staatssecretaris

1.

First name

Wim (Wim)

2.

Personal data

Place and date of birth
Rotterdam, 11 January 1939

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • D'66 (Democraten 1966), from 1966 until 15 June 1985 (partijnaam gewijzigd)
 • D66 (Democraten 66)

4.

Main functions and occupations

 • staatssecretaris van Economische Zaken (belast met buitenlandse handel en exportbevordering), from 11 September 1981 until 4 November 1982
 • voorzitter Raad van Bestuur KPN (Koninkijke PTT Telecom), from 1 January 1989 until 1 March 2000
 • deeltijd-hoogleraar management ICT-georiënteerde organisaties, Technische Universiteit te Delft, from October 1999 until May 2006

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris belast met 1. aangelegenheden betreffende de handelspolitiek en de internationale economische betrekkingen in het algemeen, zowel in bilateraal verband als in internationale organisaties zoals GATT, OESO, Benelux, Europese Gemeenschappen en ECE; 2. aangelegenheden betreffende de exportbevordering en de voorlichting ten behoeve van de uitvoer; 3. andere van geval tot geval toevertrouwde internationale aangelegenheden; 4. aangelegenheden betreffende mededinging en fusies.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous (2/46)
 • adviseur CPI Governance, from 2010 until 2016
 • voorzitter EU-Powernet team, from 2011 until 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Honorary positions
 • lid comité van aanbeveling Habitat for Humanity Nederland
 • ambassadeur en lid College van Advies Habitat for Humanity Nederland, from September 2012

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

Policy-making activities as minister (2/3)
 • Vergezelde in 1982, samen met staatssecretaris Van den Broek, koningin Beatrix en prins Claus op hun staatsbezoek aan de Verenigde Staten, dat mede bedoeld was om de handelsbetrekkingen te bevorderen.
 • Bracht in 1982 de Exportnota uit. Vergroting van de export ter bevordering van de werkgelegenheid staat daarin centraal. Het midden- en kleinbedrijf moet meer bij de export worden betrokken. De overheid gaat verder helpen bij het ontplooien van nieuwe markten, zoals het Midden-Oosten en het Verre Oosten. Oneerlijke concurrentie voor Nederlandse bedrijven door exportsteun van buitenlandse overheden zal zoveel mogelijk worden tegengegaan. (17.532)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

Private life
Zijn moeder was fractievoorzitter in de gemeenteraad van Gouda namens de PvdA

Campaign trail
 • Stond in 1977 bij de Tweede Kamerverkiezingen op de tiende plaats op de D'66-kandidatenlijst

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.