Drs. M.J. (Piet) de Visser

foto Drs. M.J. (Piet) de Visser
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Paspoorten-Piet. Rotterdams PvdA-Tweede Kamerlid, dat bekendheid kreeg doordat hij de moeizame komst van een fraudebestendig paspoort voortdurend en op vaak humoristische wijze aan de kaak stelde. Studeerde aan de Harvard Business School en was werkzaam in het bedrijfsleven. Grote, feitelijk wat verlegen man, die als maatschappelijk betrokken christen-socialist toch zeer strijdbaar was. Behoorde in de PvdA tot de linkervleugel en was atoom-pacifist. Vond dat burgerlijke ongehoorzaamheid in sommige gevallen geoorloofd was. Verliet na de WAO-crisis in 1991 de PvdA en stapte later over naar GroenLinks.

PvdA
in de periode 1981-1991: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Marius Jacobus (Piet)

Place and date of birth
Rotterdam, 16 April 1931

Place and date of death
Rotterdam, 19 December 2012

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • PvdA (Partij van de Arbeid), from 1949 until 4 October 1991
 • GroenLinks, from 1 May 1993

3.

Main functions and occupations

 • lid gemeenteraad van Monster, from 6 September 1966 until 1 October 1970
 • directeur sociale zaken, bandenfabriek "International Goodrich Europe", from 1974 until 1975
 • organisatiedeskundige gemeente Rotterdam, from 1975 until 1979
 • hoofd centrale afdeling organisatie en informatie, ministerie van Sociale Zaken, from 1979 until September 1981
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 15 September 1981 until 16 September 1982
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 April 1983 until 14 September 1989
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 3 May 1990 until 2 September 1991

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid algemeen bestuur, Stichting KSA (Kerkelijke Sociale Arbeid) te Rotterdam, around October 1986 and still in April 1989
 • voorzitter woningbouwvereniging "De Combinatie" te Rotterdam, around March 1991

Derived functions
voorzitter bijzondere commissie voor het rapport van de Interdepartementale Stuurgroep misbruik en oneigenlijk gebruik (ISMO) (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 20 September 1990 until 2 September 1991

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in de Tweede Kamer onder meer bezig met binnenlandse zaken (onder andere gemeentelijke herindeling), het paspoortproject, Noordzeebeleid, scheepvaart, LPG-aanlanding, verzelfstandiging PTT, grote steden en fraudebestrijding
 • Kaartte op 2 september 1986 de problemen rond de komst van een fraudebestendig (Europese) paspoort aan, toen hij aan de regering om een brief vroeg waarin alle relevante informatie aan de Kamer moest worden gemeld
 • Diende in 1989 samen met Ria Beckers (PPR) een initiatiefwetsvoorstel in om een vredesfonds in te stellen voor belastingplichtigen die gewetensbezwaren hebben tegen de militaire bestemming van belastinggelden. Het voorstel werd in 1997 ingetrokken. (21.099)

Dissenting voting behaviour (0/7)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/9)
 • Gaf in augustus 1991 zijn zetel op uit onvrede met het standpunt van zijn fractie over de WAO-plannen en het inkomensbeleid van het kabinet-Lubbers III
 • Bedankte na het congres van de PvdA over de WAO-plannen als partijlid
 • Was in 1994 Tweede Kamerkandidaat voor GroenLinks (13e op de lijst), maar werd ondanks een voorkeuractie niet gekozen

Anecdotes and citations
 • Stond bekend om zijn beeldende uitspraken. Zo zei hij op 3 februari 1988 tijdens een debat: "Nederland voert een nieuw paspoort in. Het lijkt wel oorlog!".
 • In maart 1988 zei hij over staatssecretaris Van der Linden: In regeringsgezinde parlementaire kringen wordt wel eens half meesmuilend, half vertederd, gezegd over de huidige staatssecretaris: Hij is het zondagskind van premier Lubbers. Het zal je kind maar wezen, zo dacht ik toen ik het afgelopen weekend ter voorbereiding van dit debat de nieuwe puinhopen inventariseerde, die de staatssecretaris de laatste weken bij elkaar heeft geruïneerd.
 • In april 1988 zei hij over het nieuwe paspoort: "Vier CDA-bewindslieden, onder wie twee zwaargewichten, hebben de laatste weken getracht, wellicht met behulp van een geboortekrik de Nederlandse maagd te helpen bevallen van een paspoortje. De droeve afloop is bekend: de geboortekaartjes 'Wij noemen het KEP' konden niet worden verzonden en de geleerden zijn op dit moment bezig na te gaan of er nog enig leven zit in dit arme prulletje."

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)
 • Elsevier, 28 november 1987
 • Vrij Nederland, 9 februari 1991
 • Hans Goslinga, "Een eenling die uitgroeide tot parlementaire held, Piet de Visser (1931-2012)", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2013, 161

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.