A.W. (Walter) Paulis

foto A.W. (Walter) Paulis
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Foto Nick Morelis
Source: Parlement.com.

Uit Limburg afkomstige CDA-backbencher die woordvoerder ambtenarenzaken en pensioenen, volkshuisvesting en defensiepersoneel was. Was opgeleid als vlieger bij de Luchtmacht en werkzaam bij de koopvaardij, als mijnwerker en als straaljagerpiloot. Nadien ambtenaar bij de politie en de sociale dienst en bestuurder van de Katholieke Bond van Overheidspersoneel. Kwam in 1980, 1983 en 1986 steeds tussentijds in de Tweede Kamer. Belangenbehartiger van de grensarbeiders. Lid van de enquêtecommissie bouwsubsidies i.

CDA
in de periode 1980-1994: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Albert Walter (Walter)

Place and date of birth
Heerlen, 31 January 1933

Place and date of death
Heerlen, 17 October 1998

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • KVP (Katholieke Volkspartij), from 1955 until 11 October 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 11 October 1980

3.

Main functions and occupations

 • hoofd personeelsdienst, Sociale Werkvoorziening Stadsgewest Roermond, from 1 May 1975 until 1 October 1983 (op non-actief 1980-1981)
 • lid gemeenteraad van Melick-Herkenbosch, from 5 September 1978 until October 1980
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 7 October 1980 until 10 June 1981
 • lid gemeenteraad van Melick-Herkenbosch, from 1 September 1982 until 16 June 1983
 • wethouder van Melick-Herkenbosch, from 1 September 1982 until 16 June 1983
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 June 1983 until 3 June 1986
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 July 1986 until 17 May 1994

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid bestuur SFMO (Stichting Fondsenwerving Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers en Aanverwante Doeleinden), from 1997 until 17 October 1998
 • algemeen voorzitter BNMO (Bond voor Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers), from May 1998 until 17 October 1998

Derived functions (2/4)
 • lid tijdelijke commissie onderzoek affaire-Bosio (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from December 1991 until July 1992
 • voorzitter commissie buitenlandse aangelegenheden (Interparlementaire Beneluxraad)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was woordvoerder ambtenarenzaken en pensioenen van de CDA-Tweede Kamerfractie. Hield zich ook bezig met financiën (accijnzen, ontwikkelingsfondsen), volkshuisvesting (bouwbeleid, individuele huursubsidie, eigewoningbezit), defensie (veteranen), en met de belangen van grensarbeiders.

Dissenting voting behaviour (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

Private life
 • Zijn vader overleed in 1951 op 52-jarige leeftijd
 • Was in 1956 betrokken bij een scooterongeval en was daarna gedwongen zittend werk te doen

Campaign trail
 • Was in 1972 KVP-kandidaat bij de Tweede Kamerverkiezingen
 • Stond in 1994 op de 61e (onverkiesbare) plaats op de CDA-kandidatenlijst bij de Tweede Kamerverkiezingen

9.

Publications

Publications
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)
 • T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.