Drs. P.B.R. (Pieter) de Geus

foto Drs. P.B.R. (Pieter) de Geus
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

CDA-bewindsman van christelijk-historischen huize. Was na bij de marine te hebben gewerkt en na een ambtelijke loopbaan kortstondig minister van Defensie in het eerste kabinet-Van Agt i. Hij werd als financieel topambtenaar op Defensie het best in staat geacht zonder lange inwerktijd het ministerschap op zich te nemen. Zette het beleid van zijn voorganger Scholten voort en was evenals hij tegenstander van eenzijdige stappen tot wapenvermindering.

CDA
in de periode 1980-1981: minister

1.

First names

Pieter Boudewijn Richard (Pieter)

2.

Personal data

Changes in name or title
Dr. P.B.R. de Geus (na promotie in 1984)

Place and date of birth
Rotterdam, 23 February 1929

Place and date of death
Maassluis, 5 May 2004

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • CHU (Christelijk-Historische Unie), until 11 October 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 11 October 1980

4.

Main functions and occupations

 • minister van Defensie, from 25 August 1980 until 11 September 1981
 • directeur-generaal Bureau voor de Statistiek, Europese Gemeenschappen te Luxemburg, from 1 December 1982 until 1 September 1984
 • plaatsvervangend voorzitter Raad van Bestuur, Centrale organisatie TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek), from 1 September 1984 until 1 March 1991

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • lid bestuur PIT (Protestants Interkerkelijk Thuisfront) te Rijswijk
 • voorzitter Colleges van Deskundigen "Stichting Milieukeur"

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

Policy-making activities as minister
 • Was blijkens een brief aan de bevelhebbers der strijdkrachten in oktober 1980 tegenstander van uitvoerige discussies in de krijgsmacht over de wenselijkheid van nucleaire bewapening. Op grond daarvan betichtte de oppositie hem de vrijheid van meningsuiting van militairen in te perken.
 • Diende in 1980 een wijziging van de Dienstplichtwet in, die de Staten-Generaal meer invloed moest geven op het uitzenden van dienstplichtigen in het kader van vredesoperaties (16.521)

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Hij werd als minister van Defensie benoemd, nadat de CHU de door het kabinet voorgedragen jhr. W.H. de Savornin Lohman, oud-inspecteur-generaal der krijgsmacht, had afgewezen. Lohman was eerder CHU-lid en vervolgens lid geweest van DS'70. Daarna was hij rechtstreeks CDA-lid geworden. Andere kandidaten (de CHU'ers Van Hulst, Van Leijenhorst, K. de Vries) waren niet beschikbaar of werden minder geschikt geacht.

Campaign trail
 • Stond bij de Tweede Kamerverkiezingen in 1977 op de 87e (onverkiesbare) plaats op de CDA-kandidatenlijst

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.