Drs. F.L.A.J. (Frans) Wolters

foto Drs. F.L.A.J. (Frans) Wolters
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Fotopersburo Dijkstra
Source: Parlement.com.

Een voor het grote publiek niet zo opvallend Limburgs CDA-Tweede Kamerlid, die echter wel vicefractievoorzitter werd en die op de achtergrond in zijn fractie een belangrijke rol speelde. Kwam uit een katholiek middenstandersgezin en werd wethouder in Venlo. In de Kamer specialist op het gebied van de volkshuisvesting. Hield zich ook bezig met sociale zaken en financiën. Was na zijn Kamerlidmaatschap een jaar waarnemend burgemeester van Horst en opnieuw wethouder van Venlo.

CDA
in de periode 1981-1998: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Franciscus Leonardus Antonius Johannes (Frans)

Place and date of birth
Venlo, 21 October 1943

Place and date of death
Venlo, 9 February 2005

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • KVP (Katholieke Volkspartij), from 1970 until 11 October 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 11 October 1980

3.

Main functions and occupations

 • directeur detailhandel "Wolters-Van Dijk B.V." te Venlo, from 1969 until 1974
 • lid gemeenteraad van Venlo, from 3 September 1974 until 7 September 1982
 • wethouder (van maatschappelijk werk, sociale zaken en volkshuisvesting; later financiën) van Venlo, from 3 September 1974 until June 1981
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 10 June 1981 until 19 May 1998
 • waarnemend burgemeester van Horst, from 1 January 2000 until 1 January 2001
 • wethouder (van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening) van Venlo, from July 2004 until 9 February 2005 (tevens locoburgemeester)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • voorzitter Regioraad Noord- en Midden-Limburg, from November 2004 until 9 February 2005
 • president Oud-Limburgse Schuttersfederatie

Derived functions (2/3)
 • voorzitter vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 29 April 1997 until 19 May 1998
 • voorzitter delegatie uit de commissie voor de Rijksuitgaven en de commissies voor Economische Zaken en Financiën voor onderzoek naar de technoleaseconstructie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from May 1997 until May 1998

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was woordvoerder volkshuisvesting van de CDA-Tweede Kamerfractie. Hield zich verder onder meer bezig met sociale zaken en financiën. Was in 1990-1994 woordvoerder sociale vernieuwing.
 • Bracht in 1987 samen met zijn fractiegenoten G.H. Terpstra en Gerritse een initiatiefwet tot stand tot verhoging van het percentage vakantiebijslag. (19.961)

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Versloeg in november 1989 bij de verkiezing van de vicefractievoorzitter Yvonne van Rooy met 30 tegen 18 stemmen
 • Werd in december 1995 als vicefractievoorzitter opgevolgd door Jaap de Hoop Scheffer, nadat een commissie van drie (Heerma, Deetman en De Hoop Scheffer) had geadviseerd het politiek gewicht van die functie te verzwaren

Private life
 • Een oudere zus van hem was kloosterlinge
 • In 2005 is in Blerick een borstbeeld van hem onthuld
 • Zijn vader was eigenaar van een schoenenwinkel te Blerick

9.

Publications

Publications
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)
 • T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995)
 • Hervormd Nederland, 29 januari 1994

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.