Drs. A.Ch. (Andrée) van Es

foto Drs. A.Ch. (Andrée) van Es
bron: IISG
Source: Parlement.com.

Strijdbaar en actief Tweede Kamerlid voor de PSP en GroenLinks. Was al op jonge leeftijd Tweede Kamerlid voor de PSP, na eerst fractiemedewerker te zijn geweest. Zette zich in voor rechten van minderjarigen, minderheden en vrouwen en voerde in vele debatten het woord. Kwam in 1986 in conflict met fractieleider Van der Spek i over de koers van de partij, omdat zij voorstander was van samenwerking met CPN en PPR. Onderbrak, hoewel zij toen het enige PSP-Kamerlid was, haar Kamerlidmaatschap vanwege zwangerschap. Na haar vertrek uit de politiek onder meer werkzaam bij de omroep, directeur van 'De Balie', voorzitter van GGZ Nederland en directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties. In 2010-2014 was zij wethouder van Amsterdam.

PSP, GroenLinks
in de periode 1981-1990: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

1.

First names

Andrée Christine (Andrée)

2.

Personal data

Place and date of birth
's-Gravenhage, 26 January 1953

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • PSP (Pacifistisch-Socialistische Partij), from 1975 until 27 January 1991
 • GroenLinks, from 24 November 1990

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 10 June 1981 until 8 November 1990
 • fractievoorzitter PSP Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 14 December 1985 until 5 September 1989
 • wethouder (van werk en inkomen en diversiteit) van Amsterdam, from 18 May 2010 until 18 June 2014
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, from 27 March 2014 until 11 June 2014

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current (2/4)
 • lid College van Toezicht Nederlandse Orde van Advocaten, from January 2017
 • co-decaan Leernetwerk Nederlandse School voor Openbaar Bestuur

Previous (2/31)
 • 'verkenner' en informateur collegevorming gemeente Utrecht, from 26 March 2018 until June 2018
 • voorzitter Nationale Unesco-Commissie, from September 2014 until 1 September 2019

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
 • ondervoorzitter vaste commissie voor het Minderhedenbeleid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 13 December 1989 until 7 November 1990
 • voorzitter vaste commissie voor de Nationale Ombudsman (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 21 December 1989 until 7 November 1990

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/8)
 • Interpelleerde op 13 december 1989 staatssecretaris Kosto over de opvang van asielzoekers op Schiphol-Oost
 • Interpelleerde op 27 maart 1990 minister-president Lubbers over diens uitspraken over het minderhedenbeleid

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Was in 1988 enige weken afwezig vanwege zwangerschap en bevalling. Tijdelijke vervanging van haar (zij was de enige vertegenwoordigster van de PSP) bleek uiteindelijk niet mogelijk. Zijzelf wenste de nummer vier van de kandidatenlijst, Wilbert Willems, als haar tijdelijke vervanger, terwijl de partij vasthield aan de nummer twee, Titia Bos. Toen die weigerde toe te zeggen na terugkeer van Van Es haar zetel weer te zullen opgeven, besloot de partijraad dat er geen tijdelijke vervanger zou komen.
 • Nam in 1990 ontslag als Tweede Kamerlid, omdat zij het lidmaatschap moeilijk te combineren achtte met het moederschap, omdat zij nieuwe mensen binnen GroenLinks een kans wilde geven en omdat de totstandkoming van GroenLinks was voltooid.
 • Werd in 2001 door het kabinet gevraagd Máxima Zorreguieta behulpzaam te zijn bij haar inburgering in de Nederlandse samenleving

Private life
 • Was na haar Kamerlidmaatschap gehuwd met Maarten van Traa
 • Haar vader had een Haags-Indische achtergrond en verbleef enige tijd als militair in Nederlandsch-Indië

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.