Dr. K. (Kees) Zijlstra

foto Dr. K. (Kees) Zijlstra
© Fotobureau Dijkstra
Source: Parlement.com.

Energie- en milieuwoordvoerder van de PvdA-fracties in Tweede en Eerste Kamer. Kwam tussentijds in de Tweede Kamer na eerder ambtenaar, journalist en leraar te zijn geweest. Was verder fractievoorzitter van de PvdA in de Friese Staten. Voorzitter van de Waddenvereniging. Deskundig Kamerlid, dat een dissertatie in het Frans schreef over het Europese energiebeleid. Had als hobby schilderen en exposeerde in het Eerste Kamergebouw.

PvdA
in de periode 1979-1999: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

1.

First name

Kees (Kees)

2.

Personal data

Place and date of birth
Zeist, 24 January 1931

Place and date of death
Sneek (gemeente Súdwest-Fryslân), 25 April 2013

3.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Main functions and occupations

  • onderzoeker op energie-economisch terrein (projecten van diverse universiteiten), from 1973 until 1979
  • lid Provinciale Staten van Friesland, from 7 June 1978 until 28 August 1979
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 28 August 1979 until 11 June 1991
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 11 June 1991 until 8 June 1999

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

  • lid bestuur Waddenvereniging, from May 1995 until January 1996
  • voorzitter Waddenvereniging, from January 1996 until 29 May 1999

Derived functions
  • voorzitter vaste commissie voor Milieubeheer (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 3 May 1989 until 11 June 1991
  • voorzitter vaste commissie voor Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 25 June 1991 until 8 June 1999

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/5)
  • Diende in 1987 met zijn fractiegenoot Tazelaar een initiatiefwetsvoorstel in om de rechtspositie van slachtoffers van kernongevallen te verbeteren. Dit voorstel werd in 1991 ingetrokken. (20.025)
  • Hield zich in de Eerste Kamer bezig met economische zaken, landbouw en milieubeheer. Voerde in 1997 tevens het woord bij de behandeling van een wijziging van de Visserijwet.

Dissenting voting behaviour (0/6)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.