Mr. W.H.J. (Wim) Passtoors

foto Mr. W.H.J. (Wim) Passtoors
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Dijkstra
Source: Parlement.com.

Juridisch geschoolde wiskundeleraar en rector, die in 1995 tussentijds voor de VVD in de Tweede Kamer kwam en bijna zeven jaar lid bleef. Had als Kamerlid een rijk geschakeerde portefeuille. Voerde onder meer het woord bij de behandeling van de Flora- en Faunawet en was verder woordvoerder gehandicaptenbeleid van zijn fractie. Sprak ook enkele malen bij de behandeling van de begrotingen van landbouw en onderwijs. Na zijn Kamerlidmaatschap was hij opnieuw tien jaar werkzaam in het onderwijs.

VVD
in de periode 1995-2002: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Willem Hubertus Joseph (Wim)

Place and date of birth
Eindhoven, 19 March 1944

2.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1965

3.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 5 September 1995 until 23 May 2002
 • plaatsvervangend rector "Murmellius Gymnasium" te Alkmaar, from 1 August 2002 until August 2012
 • tussentijds (waarnemend) rector Murmellius Gynasium (9 mnd), from 2005 until 2006
 • roostermaker a.i. Trias VMBO, te Krommenie, from 2013 until 2014
 • juridisch adviseur, eigen adviesbureau (voornamelijk pro-deo zaken), from 2012

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current
 • lid expertgroep Arbitrage KNLTB (Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond), from 2017
 • lid Raad van Advies bouw Verpleeghuis Lauwershof Oudorp, from 2004

Previous (2/33)
 • secretaris Inspectievergadering en Presidium, Inspectievergadering AVO
 • lid bestuur WKA (Werkgroep Kulturele Avonden) te Heemstede (drie jaar)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
 • lid werkgroep Herculesramp (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 11 November 1999 until May 2002
 • lid commissie Financiën, Economische Zaken, Onderwijs en Grondzaken (Gemeente Leidschendam), from 1994 until 1998

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met landbouw (o.a. natuurbeleid, biologische landbouw), volksgezondheid (gehandicaptenbeleid en geestelijke gezondheidszorg), justitie (drugsbeleid, raad voor de rechtspraak) en onderwijs. Hield zich ook bezig met de werkwijze en organisatie van de Tweede Kamer.

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

Private life
 • actief beoefenaar van de wedstrijdsport in hockey (tot 2004) en tennis (tot heden), voorheen ook in volleybal, basketbal en judo

9.

Publications

Publications
Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1999)

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.