Drs. J.M. (Monique) de Vries

foto Drs. J.M. (Monique) de Vries
© Fotobureau Dijkstra
Source: Parlement.com.

Kordate Haagse VVD-politica, die vanuit het fractiebestuur in 1998 doorstroomde naar het staatssecretariaat op Verkeer en Waterstaat in het tweede kabinet-Kok i. Was voor zij in 1994 in de Tweede Kamer kwam voorzitter van de Organisatie Vrouwen in de VVD en docent aan het Koninklijk Conservatorium. In de jaren 1990-1994 lid van de Haagse gemeenteraad. In de Tweede Kamer een niet zo opvallende woordvoerster hoger onderwijs, die uiterst zorgvuldige formuleerde. Als staatssecretaris vroegen vooral de dossiers frequentieveilingen en 'ruimte voor rivier' haar aandacht. Na nog een jaar Kamerlid te zijn geweest, werd zij zes jaar dijkgraaf.

VVD
in de periode 1994-2003: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

1.

First names

Jeanne Monique (Monique)

2.

Personal data

Place and date of birth
's-Gravenhage, 16 August 1947

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1973

4.

Main functions and occupations

 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, from 1 May 1990 until 12 April 1994
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 May 1994 until 3 August 1998
 • staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (belast met telecommunicatie en post en natte waterstaat), from 3 August 1998 until 22 July 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 May 2002 until 30 January 2003
 • dijkgraaf Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, from 1 January 2003 until 1 January 2009

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris belast met aangelegenheden betreffende 1. telecommunicatie en post; 2. de natte waterstaat; 3. het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; 4. onderwerpen die van geval tot geval werden toegewezen.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current (2/5)
 • lid Raad van Toezicht SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid), from 2014
 • vicevoorzitter bestuur Geschiedkundige Vereniging 'Die Haghe', from 2014

Previous (2/34)
 • redaceur "NESTOR", blad van Vereniging van Oud-Parlementariërs, from 2011 until 2018
 • voorzitter Audit Committee, ministerie van Financiën, from 2012 until 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Honorary positions
ambassadeur proactieve geschilbeslechting door de overheid voor Justitie, from May 2009

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was woordvoerster hoger onderwijs en studiefinanciering van de VVD-Tweede Kamerfractie. Hield zich verder onder meer bezig met justitie (onder andere erfrecht en familierecht).

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (2/5)
 • Bracht in 2002 een beleidsbrief over het Ruimtevaartbeleid uit, waarin wordt aangekondigd dat het in 1992 in gang gezette aardobservatiebeleid zal worden voortgezet $X tk
 • Het beleid van haar en staatssecretaris Van der Ploeg ten aanzien van de frequentieverdeling voor commerciële radiozenders werd in februari 2002 ernstig bekritiseerd in de Tweede Kamer. Zij wilden een veiling van de frequenties, maar een meerderheid van de Tweede Kamer wilde frequenties van bestaande stations daarbuiten houden. Uiteindelijk besloot het kabinet de bestaande frequenties vanaf 1 september 2002 vooralsnog voor een jaar te verlengen. Bovendien kwam er ruimte voor twee nieuwe commerciële zenders. $X tk

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1998 de Telecommunicatiewet in het Staatsblad (Stb. 610). De wet liberaliseert de markt voor telecommunicatienetwerken en -diensten en geeft uitvoering aan de recente Europese wetgeving. Het wetsvoorstel was in 1997 ingediend en in 1998 in de Tweede Kamer verdedigd door minister Jorritsma. (25.533)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.