E.C. (Evan) Rozenblad

foto E.C. (Evan) Rozenblad
bron: ANP Fotoarchief
Source: Parlement.com.

Kortstondig lid van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer, als exponent van de Surinaamse gemeenschap in de Bijlmer. Had op het moment van zijn verkiezing nog niet de Nederlandse nationaliteit. Nadat naar buiten was gekomen dat hij zijn cv had opgetuigd, trok hij zich terug als Kamerlid.

PvdA
in de periode 1994: lid Tweede Kamer

1.

First names

Evan Cyriel (Evan)

2.

Personal data

Place and date of birth
Paramaribo (Suriname), 10 May 1952

3.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Main functions and occupations

  • zelfstandig organisatieadviseur van informatiesystemen, from 1991 until 1994
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 18 May 1994 until 15 June 1994
  • eigenaar telecommunicatiebedrijf EvRoz

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

Previous
  • voorzitter Buurtwerk Amsterdam Zuid-Oost

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Miscellaneous

algemeen
  • Kon zich pas op 18 mei 1994 laten beëdigen, omdat hij eerst die dag het Nederlanderschap verkreeg
  • Door deelname aan het televisieprogramma Sterrenslag, dat in Vaals werd opgenomen, waren hij en zijn fractiegenoot Henk Vos op 25 mei afwezig bij de stemming over een tegen de ministers Van Thijn en Hirsch Ballin gerichte motie-Dijkstal. De fractieleiding had hen niet teruggeroepen. De motie werd met 61 tegen 59 stemmen aangenomen. Collega's van fracties die vóór de motie stemden, waren wel teruggekeerd.
  • Trok zich terug als Kamerlid toen bleek dat hij onjuiste informatie had gegeven over zijn opleiding. Hij had bij de kandidaatstelling opgegeven dat hij kandidaatsexamen rechten aan de Universiteit van Amsterdam had gedaan en propedeuse examen economie aan de Vrije Universiteit. Het bleek echter te gaan om het volgen van enkele college's. Ook de mededeling dat hij directielid van de Universiteit van Paramaribo was geweest, was onjuist. Hij had slechts een leidinggevende functie bij de bibliotheek van de universiteit vervuld.
 

8.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.