T. (Tara) Oedayraj Singh Varma

foto T. (Tara) Oedayraj Singh Varma
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Source: Parlement.com.

Spraakmakend en niet geheel onomstreden Tweede Kamerlid voor GroenLinks van Surinaams-hindoestaanse afkomst. Kreeg vooral bekendheid door haar opmerkelijke vertrek uit de politiek, waarbij zij had meegedeeld ongeneeslijk ziek te zijn, hetgeen later bleek onjuist te zijn. Beschikte als raadslid in Amsterdam en als leidster van een informatiepunt voor migranten over een eigen achterban. Als Tweede Kamerlid niet zo opvallend, al was zij wel lid van de enquêtecommissie vliegramp Bijlmermeer i. Voelde zich zeer betrokken bij de slachtoffers van die ramp en legde later een verband tussen haar gefingeerde ziekte en de psychische druk die dat tot gevolg had gehad.

GroenLinks
in de periode 1994-2001: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Place and date of birth
Springlands (Brits-Guyana), 29 August 1948

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • CPN (Communistische Partij van Nederland), until 15 June 1991
 • GroenLinks, from 1 July 1989

3.

Main functions and occupations

 • lid gemeenteraad van Amsterdam, from 29 April 1986 until 12 April 1994 (voor Links Akkoord)
 • voorzitter Landelijke Federatie Surinaamse Vrouwenzaken
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 May 1994 until 30 May 2001
 • hoofdredacteur opinieblad "Volkskrant Suriname", from 2005
 • medewerker Surinaamse broodjeszaak

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

Previous (2/12)
 • lid bestuur Rode Draad (Hoerenbond)
 • voorzitter Surinaamse Vrouwenraad

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
lid parlementaire enquêtecommissie vliegramp Bijlmermeer (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 14 October 1998 until June 1999

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in de Tweede Kamer onder meer bezig met binnenlandse zaken, welzijn en volksgezondheid

7.

Miscellaneous

algemeen (3/5)
 • Was vanwege een ernstige (naar eigen zeggen 'terminale') ziekte vanaf oktober 2000 afwezig en nam uiteindelijk ontslag als Kamerlid. Enige maanden na haar vertrek kwamen er in de media berichten dat de ziekte een andere aard had dan eerder door haar was gesuggereerd. Bij deze onjuiste berichtgeving zouden zowel psychische als financiële problemen mogelijk een rol hebben gespeeld. Een door haar gesteunde Indiase organisatie, the Ninash Foundation, verklaarde namelijk dat gedane financiële toezeggingen niet waren nagekomen.
 • Minister Van Boxtel schrapte in augustus 2001 de naam van de aan haar verbonden tweejaarlijkse prijs voor instellingen of personen die zich inzetten voor verbetering van de positie van vrouwelijke migranten.
 • Zij verklaarde in augustus 2001 zelf dat zij niet aan een terminale ziekte leed, maar dat haar gezondheidsklachten mede werden veroorzaakt door een post-traumatische depressie.

Private life
 • Groeide op in de Surinaams onderwijzersgezin

Campaign trail
 • Was in 1986 nummer 7 op de CPN-kandidatenlijst bij de Tweede Kamerverkiezingen

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publications

Publications
Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.