Ing. S.E.A. (Saskia) Noorman-den Uyl

foto Ing. S.E.A. (Saskia) Noorman-den Uyl
bron: PvdA
Source: Parlement.com.

Uit een rood nest afkomstige PvdA-politica, die zich in de Tweede Kamer met bevlogenheid inzette voor armoedebestrijding. Had een uitstekende dossierkennis. Dochter van PvdA-voorman Joop den Uyl i. Opgeleid als binnenhuisarchitecte. Was onder meer wethouder van Heemstede en directeur van de sociale dienst in Leiden. Behalve met het armoedevraagstuk en de bijstand hield zij zich bezig met de uitvoeringsorganisatie van de sociale zekerheid en arbeidsbemiddeling. Overtuigde, vasthoudende sociaaldemocrate met grote culturele belangstelling.

PvdA
in de periode 1994-2006: lid Tweede Kamer

1.

First names

Saskia Elisabeth Agatha (Saskia)

2.

Personal data

Place and date of birth
Amsterdam, 31 March 1946

3.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid), from 1 March 1974

4.

Main functions and occupations

 • directeur Sociale Dienst, gemeente Leiden, from 15 August 1990 until 1 January 1992
 • directeur Dienst Economische en Sociale Zaken, gemeente Leiden, from 1 January 1992 until 17 May 1994
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 May 1994 until 30 November 2006

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous (2/20)
 • voorzitter Raad van Advies ASN Bank, from 2008 until 2012
 • lid Raad van Toezicht Reclassering Nederland

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/3)
 • voorzitter vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 18 March 2003 until 30 November 2006
 • plaatsvervangend lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 22 June 2006 until 30 November 2006

Honorary positions
 • lid Comité van Aanbeveling WEB.Foundation te Amsterdam, from April 2002
 • lid Comité van Aanbeveling Diabetesvereniging Nederland, from June 2002

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/4)
 • Diende in 2004 een initiatiefwetsvoorstel in over het vergroten van de mogelijkheden voor het combineren van arbeid en zorg door alleenstaanden. Verdedigde dit voorstel in 2006 met succes in de Tweede Kamer. Het voorstel werd, nadat de verdediging ervan was overgenomen door Jet Bussemaker en later Hans Spekman, in 2007 door de Eerste Kamer aangenomen. Zij voerde tijdens het debat in de Eerste Kamer als deskundige wel het woord. (29.948)
 • Bracht in 2006 een zwartboek uit over armoede ten gevolge van organisatorische problemen bij het UWV

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd in 2001 gepasseerd voor het burgemeesterschap van Nijmegen

Private life
Haar echtgenoot is bouwkundig ingenieur

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.