J.A. (Joke) Jorritsma-van Oosten

foto J.A. (Joke) Jorritsma-van Oosten
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Fotopersburo Dijkstra
Source: Parlement.com.

In Zeeland woonachtige scheikundelerares die vier jaar Tweede Kamerlid was voor D66. Afkomstig uit een onderwijsfamilie en ook getrouwd met een leraar. Was in haar provincie ook actief als Statenlid. Woordvoerster hoger onderwijs, wetenschapsbeleid en energie van de D66-fractie. Verloor na de verkiezingen van 1998 haar zetel door het zetelverlies van haar partij.

D66
in de periode 1994-1998: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Place and date of birth
Enschede, 9 October 1941

2.

Party/Movement

Party/Parties
D66 (Democraten 66)

3.

Main functions and occupations

  • lid Provinciale Staten van Zeeland, from December 1985 until 28 April 1987
  • lid Provinciale Staten van Zeeland, from 15 April 1991 until 17 May 1994
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 May 1994 until 19 May 1998

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Previous (2/7)
  • lid Commissie Stimulering Lokaal vrijwilligersbeleid, from May 2001
  • voorzitter Landelijke Organisatie voor Mantelzorgers

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Honorary positions
lid aanbevelingscomité Stichting Fondsenwerving Maatschappelijke Doelen, around October 1994

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
  • Was woordvoerster (hoger-)onderwijs, wetenschapsbeleid en economische zaken (energie) van de D66-Tweede Kamerfractie. Hield zich ook bezig met heffingen en belastingen op milieugebied.
  • Voerde onder meer het woord over de mogelijke sluiting van de kerncentrale in Borsele en bij de behandeling van het wetsvoorstel modernisering universitaire bestuursorganisatie

8.

Miscellaneous

algemeen
  • Voerde in de jaren zeventig in Zeeland onder meer actie tegen de bouw van een tweede kerncentrale in Borssele

Campaign trail
  • Was bij de Tweede Kamerverkiezingen in 1998 nummer 19 op de D66-kandidatenlijst en werd niet herkozen

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.