Ir. E.L.P. (Enric) Hessing

foto Ir. E.L.P. (Enric) Hessing
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Dijkstra
Source: Parlement.com.

Tweede Kamerlid voor de VVD tijdens de paarse kabinetten. Woordvoerder ontwikkelingssamenwerking en handelspolitiek, die zich bijzonder inzette voor de viering van 50 jaar Marshallhulp. Was voor hij in de Kamer kwam werkzaam als internationaal consultant en als directeur/inspecteur op het ministerie van VROM. Was tevens fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad van Voorburg. Na zijn vertrek uit de Kamer waarnemend burgemeester, waaraan op voor hem nogal pijnlijke wijze een einde kwam.

VVD
in de periode 1994-2002: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Enrico Leo Pius (Enric)

Place and date of birth
's-Gravenhage, 17 December 1947

2.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1976

3.

Main functions and occupations

 • lid gemeenteraad van Voorburg, from 1988 until May 1994
 • plaatsvervangend directeur directie Bewonerszaken en Individuele Huursubsidie, ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, from 1988 until September 1993
 • inspecteur van de Volkshuisvesting, from 1 September 1993 until 16 May 1994
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 May 1994 until 23 May 2002
 • waarnemend burgemeester van Rijnwoude (Z.H.), from 2 March 2004 until 7 March 2005
 • zelfstandig adviseur

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Previous (2/6)
 • voorzitter Stichting "George C. Marshall Fund"
 • voorzitter Stichting 400 jaar V.O.C.

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Defensie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 22 September 1998 until 23 May 2002
 • lid Parlementaire Assemblée van de NAVO, around November 1999

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was woordvoerder ontwikkelingssamenwerking, Europese zaken en handelspolitiek van de VVD-Tweede Kamerfractie. Hield zich ook bezig met buitenlandse zaken, defensie en rijksuitgaven.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Vertrok in maart 2005 als waarnemend burgemeester, nadat hij in opspraak was gekomen over zijn reisdeclaraties. De hoofdofficier van Justitie besloot later de zaak tegen te seponeren, omdat er onvoldoende bewijs was voor opzet van valsheid in geschrifte.

9.

Publications

Publications
Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.