Drs. F.Ch. (Francine) Giskes

foto Drs. F.Ch. (Francine) Giskes
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Algemene Rekenkamer
Source: Parlement.com.

Planologe en geografe die tien jaar een gewaardeerd Tweede Kamerlid voor D66 was. Werkte onder meer bij het adviesbureau van de Raad van State i en het ministerie van VROM. Vanaf 1994 woordvoerster van de D66-fractie voor onder meer financiën, verkeer (waaronder grote projecten), volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, grotestedenbeleid, energie, pensioenen en arbeid en zorg. Pleitbezorgster van de kilometerheffing bij autogebruik. Wist moeilijke vraagstukken helder uiteen te zetten. Maakte enige tijd deel uit van het Kamerpresidium. Verliet in 2004 vanwege tragische persoonlijke omstandigheden de Tweede Kamer. Werd in 2009 burgemeester van Texel en was daarna vanaf 2015 vijf jaar lid van de Algemene Rekenkamer.

D66
in de periode 1994-2020: lid Tweede Kamer, lid Algemene Rekenkamer

1.

Personal data

Surnames
Francine Christina (Francine)

Place and date of birth
Delft, 18 April 1951

2.

Party/Movement

Party/Parties
D66 (Democraten 66)

3.

Main functions and occupations

 • senior adviseur Bureau Adviseur Raad van State, ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, from 1986 until 1991
 • waarnemend hoofd bureau coördinatie en ondersteuning, directoraat-generaal van de Volkshuisvesting, ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, from 1991 until 1992
 • hoofd Bureau Onderzoek, gemeente Haarlem, from 1992 until 1994
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 May 1994 until 8 September 2004
 • burgemeester van Texel, from 20 November 2009 until 15 October 2015
 • lid Algemene Rekenkamer, from 15 October 2015 until 16 October 2020

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current
 • voorzitter TIHMS (The International Holland Music Sessions), from June 2018

Previous (2/26)
 • lid bestuur Intosai Development Initiative (IDI), from 2016 until 2017
 • lid commissie van aanbeveling huisvesting Palmhoutwrakcollectie in Museum Kaap SKil

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/9)
 • plaatsvervangend lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 19 March 2003 until 8 September 2004
 • voorzitter themacommissie Technologiebeleid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from September 2003 until 8 September 2004

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich als Tweede Kamerlid bezig met onder meer financiën, verkeer en ruimtelijke ordening (grote projecten), pensioenen en economische zaken (energie)
 • Diende in 2002 een initiatiefwetsvoorstel in over evenredige vertegenwoordiging van gepensioneerden en werknemers in besturen van pensioenfondsen. De verdediging van het voorstel werd later overgenomen door Vivien van Geen en daarna door Bert Bakker. In 2008 werd dit voorstel vervangen door een nieuw initiatiefvoorstel van D66 en VVD. (28.354)

Dissenting voting behaviour (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

Private life
 • Nadat haar middelste dochter in november 2003 onder onduidelijke omstandigheden om het leven was gekomen, was zij tot februari 2004 afwezig. In de loop van 2004 ging zij wederom tijdelijk met verlof, waarna zij in september 2004 besloot terug te treden als Kamerlid.

9.

Publications

Publications
Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.