S.A.M. (Sharon) Dijksma

foto S.A.M. (Sharon) Dijksma
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Foto: Lex Draijer
Source: Parlement.com.

Sharon Dijksma (1971) is sinds 17 december 2020 burgemeester van Utrecht. Zij was van 18 december 2012 tot 3 november 2015 staatssecretaris van Economische Zaken (met name voor landbouw) en van 3 november 2015 tot 26 oktober 2017 staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (met name voor milieu) in het kabinet-Rutte II i. Van 22 februari 2007 tot 23 februari 2010 was zij staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Balkenende IV i. Verder was zij in de jaren 1994-2007, 2010-2012 en 2017-2018 Tweede Kamerlid voor de PvdA. Zij was toen onder meer fractiesecretaris. In 1992-1994 was mevrouw Dijksma voorzitter van de Jonge Socialisten en in de periode 2018-2020 wethouder van verkeer en vervoer van Amsterdam. Bij haar aantreden als Tweede Kamerlid in 1994 was zij het tot dan jongste Kamerlid.

PvdA
in de periode 1994-2018: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

1.

Personal data

Surnames
Sharon Alida Maria (Sharon)

Place and date of birth
Groningen, 16 April 1971

2.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid)

3.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 May 1994 until 22 February 2007
 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (belast met primair onderwijs en kinderopvang), from 22 February 2007 until 23 February 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 June 2010 until 17 January 2012
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 8 May 2012 until 20 September 2012
 • zelfstandig adviseur op het gebied van strategie en management, from September 2012 until December 2012
 • staatssecretaris van Economische Zaken (belast met onder meer landbouw, natuur en voedselkwaliteit), from 18 December 2012 until 3 November 2015
 • staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, from 3 November 2015 until 26 October 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 March 2017 until 1 June 2018
 • wethouder (van verkeer en vervoer, water en luchtkwaliteit) van Amsterdam, from 30 May 2018 until 16 December 2020
 • burgemeester van Utrecht, from 17 December 2020 (geïnstalleerd op 16 december)

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het bijzonder belast met a. het primaire onderwijs; b. het speciaal onderwijs; c. het onderwijsachterstandenbeleid; d. voorschoolse opvang; e. kinderopvang; f. andere aangelegenheden waarvan de behartiging door de minister aan haar werd toevertrouwd.
 • Was als staatssecretaris van Economische Zaken in het bijzonder belast met a. landbouw, voedselkwaliteit en groen beroepsonderwijs; b. dierenwelzijn; c. natuur en biodiversiteit; d. structuurfondsen en cohesiebeleid; e. intellectueel eigendom, voor zover het betreft octrooi- en kwekersrecht; f. andere aangelegenheden waarvan behartiging door de minister aan haar werd toevertrouwd. Voerde in de internationale contacten de titel: minister voor Landbouw.

temporary replacement MP
 • Werd op grond van artikel X10 van de Kieswet tussen 17 januari en 8 mei 2012 tijdelijk vervangen door respectievelijk Myrthe Hilkens, John Leerdam en Margot Kraneveldt

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current (2/6)
 • voorzitter Economic Board Utrecht
 • voorzitter VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), from 13 June 2023

Previous (2/15)
 • lid Raad van Commissarissen EBN (EnergieBeheer Nederland), from 5 April 2020
 • vicevoorzitter VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), from 2 December 2022 until June 2023

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/6)
 • lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 31 October 2017 until 1 June 2018
 • lid parlementaire begeleidingscommissie Staatscommissie parlementair stelsel (Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 7 November 2017 until 2018

Honorary positions (2/5)
 • lid Comité van Aanbeveling Stichting Hollandse Haringpartij
 • ambassadeur ontwikkelingsorganisatie Care International

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/9)
 • Op haar verzoek debatteerde de Tweede Kamer op 25 april 2018 over de groeiende zorgkloof in Nederland
 • Diende in 2018 samen met Corinne Ellemeet (GroenLinks) een initiatiefwetsvoorstel in over legale medicamenteuze afbreking van zwangerschap via de huisarts (34.891)
 • Bracht in 2018 met haar fractiegenoten Kirsten van den Hul en Attje Kuiken de initiatiefnota 'Geweld achter de voordeur: de schaamte voorbij' uit (34.907)

Dissenting voting behaviour (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (3/14)
 • Leidde in december 2015 de Nederlandse onderhandelingsdelegatie op de VN-Klimaattop in Parijs, die uitmondde in een nieuw Klimaatverdrag
 • Kondigde in 2016 afspraken met NS aan over verbetering van het vervoer over de HSL-Zuid (Amsterdam-Brussel). Bij falen van NS kan in overleg worden besloten tot samenwerking met een andere vervoerder en bij drie keer niet halen van afspraken, kan de HSL uit de concessie worden gehaald. Er gaat 32 keer per dag een trein rijden naar Brussel met een half uur kortere reistijd.
 • Besloot in 2016 de BV ProRail om te zetten in een zelfstandig bestuursorgaan met eigen rechtspersoonlijkheid. Daardoor moet politieke aansturing door de betrokken bewindspersoon mogelijk worden.

Legislative activities as minister (3/8)
 • Bracht in 2015 als staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu een wet tot wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het Staatsblad (Stb. 521), waardoor er aan die wet een hoofdstuk over vergunningverlening wordt toegevoegd. Bij amvb kunnen kwaliteitscriteria worden geformuleerd voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. Gemeenten en provincies moet sommige (bovengemeentelijke) taken laten uitvoeren door regionale uitvoeringsdiensten. Basis voor de wet was een advies van een commissie-Mans uit 2008. Het wetsvoorstel was in 2014 ingediend en in de Tweede Kamer verdedigd door staatssecretaris Mansveld. (33.872)
 • Bracht in 2016 een wet (Stb. 119) tot wijziging van de Wet Luchtvaart tot stand waarmee een nieuw normen- en handhavingstelsel voor de luchthaven Schiphol wordt ingevoerd. Uitgangspunt wordt dat het luchtverkeer zo veel mogelijk op een baan wordt afgehandeld, die de minste geluidsbelasting geeft. Het wetsvoorstel was in 2014 ingediend door staatssecretaris Mansveld. (34.098)
 • Bracht in 2017 de wet (Stb. 314) tot Goedkeuring van de op 12 december 2015 te Parijs tot stand gekomen Overeenkomst van Parijs (Internationaal Klimaatakkoord) (34.589)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/7)
 • Was in 2012 een serieuze kandidaat voor het burgemeesterschap van Nijmegen, maar werd niet voorgedragen door de raad
 • Nam in 2015 als staatssecretaris voor landbouw deel aan het staatsbezoek aan de Volksrepubliek China
 • Belegde in 2016 een Nationale Klimaattop en maakte daarop nadere afspraken met bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties over het verder terugdringen van de C02-uitstoot met negen procent

Private life
 • Haar vader overleed op 35-jarige leeftijd. Sharon was toen 10 jaar.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • Cees Banning en Gijsbert van Es, "Huisbazin van de Partij van de Arbeid. Ex-activiste Sharon Dijksma heeft zich de Haagse discipline snel eigen gemaakt", NRC Handelsblad, 12 februari 2001
 • Interview door Hester Jansen, "'Natuurlijk heb ik ambitie'. De politieke visie en persoonlijke ambities van PvdA-vice-fractievoorzitter Sharon Dijksma" in: VNO-NCW opinieblad Forum, 23 maart 2006
 • Karolien Knols, Portret van Sharon Dijksma, "Volkskrant Magazine", 12 januari 2007
 • Cyntha van Gorp en Ingrid Weel, " De eenzaamheid lonkt niet", Trouw, 7 januari 2011
 • Bart Zuidervaart, "Bekend op Binnenhof, niet in de stal", Trouw, 22 januari 2013
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.