Drs. K.Y.I.J. (Karin) Adelmund

foto Drs. K.Y.I.J. (Karin) Adelmund
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Fotopersburo Dijkstra
Source: Parlement.com.

Strijdbare vakbondsbestuurder en PvdA-politica die zich er niet voor schaamde emoties te tonen in het debat. Rotterdamse, dochter van een bijstandsmoeder. Volgde na de mulo en de Sociale Academie een academische opleiding en ging toen bij de vakbond werken. Bij de FNV werd zij spoedig als voorzitter van de Vrouwenbond en later als vicevoorzitter een bekend actievoerster. In 1994 kwam zij als hoogste nieuweling op de PvdA-kandidatenlijst voor de Tweede Kamer en in de Kamer was zij fractiewoordvoerster sociale zekerheid. Combineerde anderhalf jaar het partijvoorzitterschap met het Kamerlidmaatschap en werd vervolgens staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet-Kok II i. Na haar terugkeer in de Tweede Kamer voorzitter van de commissie voor het integratiebeleid. Overleed op 56-jarige leeftijd.

PvdA
in de periode 1994-2005: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, partijvoorzitter

1.

Personal data

Surnames
Karin Yvonne Irene Jansen (Karin)

Place and date of birth
Rotterdam, 18 March 1949

Place and date of death
Amsterdam, 21 October 2005

2.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid)

3.

Main functions and occupations

 • voorzitter Vrouwenbond FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging), from 1978 until January 1985
 • lid bondsbestuur FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging), belast met arbeidsmarkt en medezeggenschap, from January 1985 until April 1988
 • vicevoorzitter FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging), from April 1988 until May 1994
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 May 1994 until 3 August 1998
 • voorzitter PvdA (Partij van de Arbeid), from 15 February 1997 until 3 August 1998
 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (belast met basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs), from 3 August 1998 until 22 July 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 May 2002 until 21 October 2005

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid Raad van Toezicht Rijksmuseum Amsterdam, around February 1996 until August 1998
 • lid Comité Natuur en Milieu, around April 1996 until August 1998

Derived functions
 • lid Tijdelijke Commissie Onderzoek Integratiebeleid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 19 December 2002 until 1 October 2004
 • voorzitter algemene commissie voor het Integratiebeleid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 27 October 2004 until 21 October 2005

Honorary positions
lid Comité van Aanbeveling Vereniging 'Ouders, kinderen en kanker', around 1997

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was in de periode 1994-1998 woordvoerster sociale zaken van de PvdA-Tweede Kamerfractie
 • Hield zich na 2002 vooral bezig met grotestedenbeleid en integratie

Policy-making activities as minister
 • Voerde in december 1998 en december 1999 verlichtingsmaatregelen door voor de tweede fase havo/vwo, nadat vanuit het onderwijs (leerkrachten en leerlingen) bezwaren waren gemaakt tegen de zwaarte van het studieprogramma
 • Zond in februari 2000 de notitie "Onderwijskansen" over verbetering van de onderwijskansen van allochtone leerlingen naar de Tweede Kamer (27.020)
 • Diende in 2001 het wetsvoorstel Wet regeling leerlinggebonden financiering (in de wandelgang 'rugzakje' genoemd) in. Het voorstel werd door minister Van der Hoeven in 2002 in het Staatsblad gebracht. (27.728)

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1999 een wijziging (Stb. 527) van de Wet op het primair onderwijs tot stand in verband met de verkleining van de groepsgrootte voor de 4- tot en met 7-jarige leerlingen van basisscholen. Hierdoor kan een onderscheid worden aangebracht tussen formatie voor de onderbouw en voor de bovenbouw van basisscholen. (26.513)
 • Bracht in 2000 samen met minister Hermans de Interimwet zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs (Stb. 306) tot stand. Deze wet moet de mogelijkheden voor nog niet-bevoegde personen met een relevante opleiding om les te gaan geven, uitbreiden. Deze maatregel moet bijdragen aan het terugdringen van het lerarentekort. (27.015)
 • Bracht in 2002 samen met minister Hermans de Wet op het onderwijstoezicht (Stb. 387) tot stand. De wettelijke taken van de onderwijsinspectie worden verankerd en de verantwoordelijkheden van minister en inspectie worden duidelijker aangegeven. De onafhankelijkheid van de inspectie wordt vergroot en haar positie wordt versterkt om beter een onafhankelijke oordeelsvorming mogelijk te maken. Kerntaak is een periodieke beoordeling van de kwaliteit van het onderwijs. (27.783)

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Als vakbondsbestuurder maakte zij zich sterk voor rechten van vrouwen binnen de vakbond. Zij wist te bewerkstelligen dat de vrouwenbond stemrecht kreeg in de federatieraad van het FNV.
 • Speelde enkele keren een prominente rol op massademonstraties tegen kabinetsmaatregelen, onder andere in 1991 tegen de ingrepen in de WAO.

Private life
 • Haar vader was vertegenwoordiger in diverse artikelen

Campaign trail
 • Was in 1994 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer vier op de PvdA-kandidatenlijst
 • Was in 1998 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer drie op de PvdA-kandidatenlijst

9.

Publications

Publications
 • Egbert Kalse, "Bevlogen en authentieke sociaal-democraat", NRC Handelsblad, 22 oktober 2005
 • W. Kok, "In memoriam Karin Adelmund (1949-2005)", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2006, 148
 • Ike Folkert en Overdiep Catz, "Adelmund, Karin Yvonne Irene Jansen", Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.