Ir. G.Ch.F.M. (Staf) Depla

foto Ir. G.Ch.F.M. (Staf) Depla
bron: Fotobureau Dijkstra
Source: Parlement.com.

Energieke en toegankelijke Eindhovense ingenieur die tien jaar Tweede Kamerlid was voor de PvdA. Combineerde een snelle geest met even snel uitgesproken bijdragen in debatten. Was vooral actief als woordvoerder volkshuisvesting en wijkenaanpak, maar hield zich ook bezig met (beroeps)onderwijs, grondpolitiek en pensioenwetgeving. Betrokken bij diverse parlementaire initiatieven. Was voor zijn Kamerlidmaatschap werkzaam bij het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt, het ministerie van VROM en Rijkswaterstaat en als hoofd van de afdeling beleid en strategie bij de Dienst Landelijke Gebieden. Was in 2010-2018 wethouder van Eindhoven.

PvdA
in de periode 2000-2010: lid Tweede Kamer

1.

First names

Gustave Christiaan Frans Maurits (Staf)

2.

Personal data

Place and date of birth
Eindhoven, 17 June 1960

3.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 4 October 2000 until 23 May 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 January 2003 until 12 May 2010
 • wethouder (van onder meer financiën, personeel & organisatie, economie, werk en beroepsonderwijs van Eindhoven, from 27 April 2010 until 29 May 2018
 • strategisch advies en interimmanagement (publiek-private samenwerking); dagvoorzitter, from 2018

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current (2/11)
 • voorzitter LEO (Luchthaven Eindhoven Overleg), from November 2021
 • voorzitter taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties, from March 2022

Previous (2/11)
 • lid Raad van Toezicht CINOP, from 1 January 2012 until 1 January 2018
 • columnist "SC"

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Honorary positions
lid Comité van Aanbeveling voor de oprichting van een jeugdtheater in Utrecht

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/8)
 • Bracht in 2006 een initiatiefnota uit over de gevolgen van de stelselwijziging in het huurbeleid (30.854)
 • Nam in 2007 van zijn partijgenoot Jan Boelhouwer de (mede)verdediging over van een initiatiefwetsvoorstel tot herziening van de Wet op de parlementaire enquête. Het voorstel is door beide Kamers aangenomen. (30.415)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

Private life
 • Neef van Coen Teulings, directeur Centraal Planbureau (2006-2013)
 • Zijn jongste broer Paul was wethouder van Nijmegen, burgemeester van Heerlen en is nu burgemeester van Breda. Zijn één na jongste broer Frank was tot 2018 raadslid in Eindhoven.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.