D. (Driek) van Vugt

foto D. (Driek) van Vugt
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Uit Tilburg afkomstige student politicologie aan de Leidse universiteit, die vier jaar als jongste uit de parlementaire geschiedenis Eerste Kamerlid voor de SP was (bij intrede was hij pas 19 jaar). Opvallende verschijning in het gezelschap van meest oudere heren en dames in de Senaat. Als voorzitter van de jongerenorganisatie van de SP regelmatig betrokken bij buitenparlementaire acties. Overigens een gewaardeerd lid, dat door zijn bijdragen respect afdwong.

SP
in de periode 1999-2003: lid Eerste Kamer

1.

Personal data

Surnames
Dirk (Driek)

Place and date of birth
Tilburg, 22 January 1980

2.

Party/Movement

Party/Parties
SP (Socialistische Partij), from 1 January 1997

3.

Main functions and occupations

 • lid gemeenteraad van Leiden, from 14 April 1998 until 15 June 1999
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 8 June 1999 until 10 June 2003
 • lid gemeenteraad van Leiden, from 8 June 2005 until 15 September 2005
 • docent maatschappijleer "Het Goese Lyceum" te Goes

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Previous
 • voorzitter "Hermans Weg! Club" (oprichter)

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich als Eerste Kamerlid vooral bezig met onderwijs en daarnaast met binnenlandse zaken (Wet dualisering gemeentebestuur, subsidiëring politieke partijen)

8.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Werd in juli 1999 aangehouden bij een poging om een bouwlocatie van de Betuwelijn bij het Pannerdens Kanaal te bezetten
 • Werd in februari 2000 opgepakt bij een demonstratie tegen de Franse nucleaire politiek op Het Binnenhof tijdens het bezoek van president Chirac en werd hiervoor veroordeeld tot een boete van f 1500,-. Dit werd in hoger beroep teruggebracht naar f 1500,-, waarvan f 500 voorwaardelijk. Hij had als Eerste Kamerlid enkele medestanders het beveiligde Binnenhof binnengeloodst. De boete werd betaald via de actie 'Een piek voor Driek'.
 • Was in januari 2001 betrokken bij het kraken van een pand in Leiden

Anecdotes and citations
 • Hij begon zijn eerste rede als Kamerlid met de woorden: "Het is voor mij een hele eer om voor het eerst het woord te mogen voeren in deze Kamer. Ik hoop dat ik dat in de rest van mijn zittingstermijn nog vele malen mag doen. Verder hoop ik als 19-jarig jochie ook een constructieve bijdrage te kunnen leveren aan het werk van het parlement. Ik ga in ieder geval mijn best doen."
 • Bij het gebruikelijk handenschudden voorafgaand aan de vergaderingen informeerde de Kamervoorzitter steevast naar de voortgang van zijn studie

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.