F. (Francisca) Ravestein

foto F. (Francisca) Ravestein
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Dijkstra
Source: Parlement.com.

Actieve, cultuurminnende D66-politica uit Rotterdam, die zich als Tweede Kamerlid vooral bezighield met monumentenzorg en ruimtelijke ordening. Was aanvankelijk fysiotherapeute en later dagelijks bestuurder van de deelgemeente Rotterdam-Centrum-Noord, raadslid (en fractievoorzitter) in Rotterdam en directeur van Stichting Cruise Rotterdam. Hield zich in de Kamer ook bezig met grotesteden- en integratiebeleid, scheepvaart, midden- en kleinbedrijf en sport. Tevens was zij lid van de parlementaire enquêtecommissie bouwnijverheid i. In 2008-2014 was zij burgemeester van Opsterland en van 2014 tot 2022 was zij dat van Pijnacker-Nootdorp.

D66
in de periode 1998-2002: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Francisca (Francisca)

Place and date of birth
Leiden, 26 October 1952

Place and date of death
Pijnacker (gem. Pijnacker-Nootdorp), 7 January 2024

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • D'66 (Democraten 1966), from 1977 until 15 June 1985 (partijnaam gewijzigd)
 • D66 (Democraten 66)

3.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 May 1998 until 23 May 2002
 • zakelijk leider operagezelschap "Hollands Diep", from June 2002 until 2003
 • manager externe betrekkingen organisatie, Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam, from 2003 until 2004
 • wethouder (van ruimtelijke ordening, monumenten, volkshuisvesting, kunst en cultuur en veluwezoom) van Renkum, from November 2004 until 30 March 2006
 • waarnemend burgemeester van Beverwijk, from 23 April 2007 until 9 January 2008
 • burgemeester van Opsterland, from 9 January 2008 until 25 June 2014
 • burgemeester van Pijnacker-Nootdorp, from 25 June 2014 until 17 January 2022

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • voorzitter NBB (Nederlandse Basketball Bond), from 13 February 2010 until 1 January 2021
 • lid uitvoerende raad WBF (International Wheelchair Basketball Federation)

Derived functions
lid parlementaire enquêtecommissie Bouwnijverheid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 7 February 2002 until 23 May 2002

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met volkshuisvesting, monumentenzorg, grotesteden- en integratiebeleid, sport en midden- en kleinbedrijf
 • Diende in 2001 samen met Staf Depla (PvdA) en Peter van Wijmen (CDA) een initiatiefwetsvoorstel in om gemeenten meer mogelijkheden te geven om ontwijking van de Wet voorkeursrecht gemeenten bij verwerving van grond tegen te gaan. Dit voorstel werd in 2002 wet (Stb. 326). (27.750)
 • Diende in 2002 een initiatiefwetsvoorstel in dat beoogde de advisering door de Rijksdienst voor Monumentenzorg over de sloop van monumentale panden te beperken tot de monumentale waarde van het pand. De verdediging van dit voorstel werd in juni 2002 overgenomen door Ursie Lambrechts en het werd in 2006 ingetrokken. (28.191)

8.

Miscellaneous

algemeen
 • In 2003 als tweede kandidaat op de voordracht geplaatst voor het burgemeesterschap van Bussum

Private life
 • Haar vader was architect en aannemer en lid van gemeenteraad van Leiden

9.

Publications

Publications
Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1999)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.