Drs. C.C.M. (Kees) Vendrik

foto Drs. C.C.M. (Kees) Vendrik
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Website GroenLinks
Source: Parlement.com.

Kees Vendrik (1963) was in de periode 1998-2010 was hij Tweede Kamerlid, in 2011-2017 lid van de Algemene Rekenkamer en in de jaren 2019-2022 lid van de GroenLinks-Eerste Kamerfractie. Als Tweede Kamerlid was hij woordvoerder op het gebied van milieu, zorg, hoger onderwijs en energiebeleid en ook geruime tijd financieel-economisch woordvoerder. Voor hij Tweede Kamerlid werd, was de heer Vendrik medewerker van de Kamerfracties van PSP i en GroenLinks en chef-programmering bij politiek-cultureel centrum 'De Balie'. Van april 2017 tot juli 2022 was hij hoofdeconoom bij de Triodos Bank. Als Eerste Kamerlid hield hij zich bezig met financieel-economische onderwerpen. Sinds 3 november 2022 is de heer Vendrik voorzitter van het platform voor maatschappelijk dialoog en reflectie klimaatbeleid.

GroenLinks
in de periode 1998-2022: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, lid Algemene Rekenkamer

1.

Personal data

Surnames
Cornelis Constant Maria (Kees)

Place and date of birth
Nijmegen, 30 January 1963

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • PSP (Pacifistisch-Socialistische Partij), from 1 September 1981 until 1 September 1989
 • GroenLinks, from 1 September 1989

3.

Main functions and occupations

 • chef politieke programmering, politiek-cultureel centrum "De Balie" te Amsterdam, from 1 September 1993 until 19 May 1998
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 May 1998 until 17 June 2010
 • lid Algemene Rekenkamer, from 20 April 2011 until 1 April 2017
 • hoofdeconoom Triodos Bank, from 1 April 2017 until July 2022
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 11 June 2019 until 27 September 2022
 • voorzitter Nationaal Klimaat Platform, from 3 November 2022

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current (2/8)
 • voorzitter stuurgroep van het IMVO-convenant voor de Verzekeringssector
 • lid Staatscommissie rechtsstaat (Staatscommissie-Kummeling), from 3 February 2023

Previous (2/12)
 • voorzitter sectortafel Elektriciteit, Klimaatberaad, from February 2018
 • voorzitter Raad van Toezicht Stichting WakaWaka, from 1 October 2019 until 1 April 2021

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
lid Stuurgroep Parlementaire Zelfreflectie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from December 2007 until 12 May 2009

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/5)
 • Van 2002 tot september 2008 was hij financieel woordvoerder van de GroenLinks-fractie. Hield zich als Kamerlid ook bezig met energie, milieu, economische zaken, landbouw, verkeer, zorg en hoger onderwijs.
 • Nam in 2008 de verdediging over van een eerder dat jaar door Wijnand Duyvendak ingediend initiatiefwetsvoorstel over het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte energiecentrales (31.362)
 • Zette zich in het bijzonder in voor de positie van mensen met een chronische ziekte of handicap

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

Campaign trail
 • Was in 2006 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 2 op de GroenLinks-kandidatenlijst

9.

Publications

Publications
 • Herman Staal en Jeroen Wester, "'Overheidsgeld moet je nooit aan rechts overlaten'", NRC Weekblad 1-7 mei 2010
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1999)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.