Dr. C. (Corrie) Hermann

foto Dr. C. (Corrie) Hermann
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Dijkstra
Source: Parlement.com.

Onconventionele arts uit Castricum die na haar 65e Tweede Kamerlid werd voor GroenLinks. Dochter van een musicus van Hongaarse afkomst. Was directeur van een GGD en lid van de Sociale Verzekeringsraad en van het Centraal Medisch Tucht College. Als woordvoerster volksgezondheid bewerkstelligde zij via amendering dat in de Tabakswet werd opgenomen dat werknemers recht hebben op een rookvrije plek, dat ook in treinen niet gerookt mag worden en dat de leeftijdsgrens voor verkoop 16 jaar in plaats van 18 jaar werd.

GroenLinks
in de periode 1998-2002: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Cornelia (Corrie)

Place and date of birth
Amersfoort, 4 August 1932

2.

Party/Movement

Party/Parties
GroenLinks, from 1997 until October 2012

3.

Main functions and occupations

 • docent gezondheidszorgonderwijs te Utrecht, from 1959 until 1973
 • wetenschappelijk medewerker CITO (Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling) te Arnhem, from 1973 until 1978
 • wetenschappelijk hoofdmedewerker sociale geneeskunde, Katholieke Universiteit Nijmegen, from 1978 until 1982
 • directeur GGD (Gemeentelijke Geneeskundige Dienst) te Heemskerk, from 1982 until 1992
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 May 1998 until 23 May 2002

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Previous (2/8)
 • lid bestuur "Stichting Welzijnswerk Heemskerk", from 1993 until 1999
 • lid Raad van Toezicht "Stichting Ouderenzorg Velsen", from 1993 (nog in 2002)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met volksgezondheid, welzijn en landbouw (voedselveiligheid)
 • Een door haar in 2001 ingediend (en aangenomen) amendement leidde ertoe dat vanaf 1 januari 2004 een rookverbod geldt in het openbaar vervoer en dat werknemers recht hebben op een rookvrije werkplek

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

Private life (3/5)
 • Haar moeder overleed in 1933 ten gevolge van een longontsteking. Haar vader overleed in 1944 na of tijdens transport vanuit het concentratiekamp Drancy.
 • Zij stichtte in 1996 het Paul Hermann Fonds, dat jonge cellisten steunt
 • Naamgeefster Corrie Hermannprijs VNVA

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1999)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.