A.B. (Ab) Harrewijn

foto A.B. (Ab) Harrewijn
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Dijkstra
Source: Parlement.com.

Sociaal voelende predikant die via de CPN i bij GroenLinks terecht kwam, waarvoor hij vier jaar Kamerlid was. Was werkzaam als industriepredikant. Zette zich met gedrevenheid in voor mensen aan de 'onderkant' van de samenleving, zoals daklozen, verslaafden, bijstandsgerechtigden en werklozen. Door die authentieke betrokkenheid ook buiten eigen kring gewaardeerd. Overleed op betrekkelijk jonge leeftijd kort voor de verkiezingen van 2002, waarbij hij nog kandidaat was.

GroenLinks
in de periode 1998-2002: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Albert Bastiaan (Ab)

Place and date of birth
Giessen-Nieuwkerk (nu Giessendam), 22 November 1954

Place and date of death
Utrecht, 13 May 2002

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • CPN (Communistische Partij van Nederland), from 1 October 1976 until 15 June 1991
 • GroenLinks, from 1 July 1989

3.

Main functions and occupations

 • vicaris (plaatsvervangend predikant) te Utrecht-Overvecht, from 1 February 1982 until 1 September 1983
 • industriepredikant te Amsterdam, from 1 September 1983 until 1 September 1994
 • zelfstandig adviseur armoede-/dakloosheidsprojecten, from 1 September 1994 until 1 January 2000
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 May 1998 until 13 May 2002

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • projectleider "'t Groene Sticht", from November 1998 (nog in 2002)
 • lid Volkshuisvestelijk Platform, Mitros Wonen, from 1998 until 2002

Derived functions
 • lid Tijdelijke Commissie Besluitvorming Uitzendingen (voor vredesoperaties) (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 14 April 1999 until 17 October 2000
 • lid Parlementaire Assemblée van de NAVO, around November 1999

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met defensie en sociale zaken
 • Diende in 2001 met zijn fractiegenoot Paul Rosenmöller een initiatiefwetsvoorstel in om ondernemingsraden inzicht te geven in de hoogte van inkomens van topkader, bestuurders en toezichthouders van de onderneming. In 2006 loodsten Kees Vendrik en Gerda Verburg (CDA) het wetsvoorstel door het parlement. De wet (Stb. 286) kreeg als citeertitel de Wet-Harrewijn. (28.163)

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Stond in 2002 als elfde op de kandidatenlijst van GroenLinks
 • Overleed ten gevolge van een herseninfarct
 • In 2003 is de Ab Harrewijn Prijs ingesteld voor initiatieven gericht op 'de onderkant van de samenleving'

Private life
 • Zijn vader was directeur van een installatiebedrijf en wethouder van Giessenburg (voor de ARP)

9.

Publications

Publications
 • Ch. Jongeneel, "Wie is er hier nou dominee, jij of ik? Ab Harrewijn (1954-2002)", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2002, 135
 • E. Reefhuis, "Albert Bastiaan Harrewijn (1954-2001). Honderd kilo strijdbaarheid", in: P.E. Werkman en R.E. van der Woude (red.), "Bevlogen theologen. Geëngageerde predikanten in de negentiende en twintigste eeuw" (2012)
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1999)
 • E. Reefhuis, "Albert Bastiaan Harrewijn. Honderd kilo strijdbaarheid", in: P.E. Werkman, R.E. van der Woude (red.), Bevlogen theologen - Geëngageerde predikanten in de negentiende en twintigste eeuw" (2012)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.