Ing. J.M. (Jan) Geluk

foto Ing. J.M. (Jan) Geluk
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Dijkstra
Source: Parlement.com.

Zeeuws Tweede Kamerlid voor de VVD. Stapte op Schouwen-Duiveland in de voetstappen van zijn vader, die daar landbouwer was, en werd eigenaar van een groot akkerbouwbedrijf. Was daarnaast actief in veel organisaties op landbouwgebied. In 1991 stapte hij over naar een handelsonderneming en zes jaar later werd hij zelfstandig adviseur. In de Tweede Kamer woordvoerder visserij en waterstaat en belangenbehartiger van de Zeeuwse schelpdiervissers en van de kokkelvissers in de Waddenzee. Na zeven jaar Kamerlidmaatschap werd hij in 2005 dijkgraaf - een functie die zijn vader ook bekleedde - van het waterschap Hollandse Delta.

VVD
in de periode 1998-2005: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Jan Marinus (Jan)

Place and date of birth
Schuddebeurs (gem. Noordgouwe, Zld.), 6 August 1950

2.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1986

3.

Main functions and occupations

 • lid Provinciale Staten van Zeeland, from 28 April 1987 until 15 April 1991
 • directeur Centraal Aziatische Republieken en hoofd project uitvoering bij Cebeco International Projects B.V., from 1991 until 1996
 • directeur-eigenaar "Geluk Management ans Services B.V.", from 1996 until 1998
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 May 1998 until 23 May 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 October 2002 until 30 June 2005
 • dijkgraaf waterschap Hollandse Delta, from 1 July 2005 until 1 July 2017

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current
 • voorzitter Raad van Toezicht SVRZ Verpleeghuiszorg te Middelburg, from 2017

Previous (2/29)
 • lid bestuur "Het Waterschapshuis"
 • lid Stuurgroep Management Overstromingen

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich als Tweede-Kamerlid bezig met landbouw en visserij, waterstaat en ruimtelijke ordening (m.n. op waterstaatkundig gebied)
 • Zette zich in voor de mogelijkheid voor boeren om zich tegen waterschade te verzekeren

8.

Miscellaneous

Private life
 • Zijn grootvader van vaderszijde was burgemeester van Noordgouwe
 • Is gehuwd met een Noorse

9.

Publications

Publications
Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1999)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.