Drs. M.D.F.G.M. (Desirée) Duijkers

foto Drs. M.D.F.G.M. (Desirée) Duijkers
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Fotopersburo Dijkstra
Source: Parlement.com.

Voormalige vakbondsbestuurder (Abva/Kabo), die zich als de Tweede Kamerlid voor de PvdA vooral bezighield met gemeentelijke herindelingen en justitie (strafvordering, gevangeniswezen, drugssmokkel). Een belangrijk onderwerp waarover zij het woord voerde, was daarnaast de integriteit in het openbaar bestuur. Van geboorte Limburgse, maar in Den Haag woonachtig en daar, vóór zij Kamerlid werd, actief in het PvdA-afdelingsbestuur en in de steunfractie.

PvdA
in de periode 1998-2002: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Maria Desirée Francisca Gerarda Margaretha (Desirée)

Place and date of birth
Beek (Lb.), 28 June 1953

2.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid), from 1987

3.

Main functions and occupations

  • landelijk bestuurder projecten, ABVA/KABO FNV, from 1988 until 1990
  • landelijk bestuurder rijksoverheid, ABVA/KABO FNV, from 1990 until May 1998
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 May 1998 until 23 May 2002
  • coach kandidaat-politici en kunstenares "Oprecht Eijsden", from June 2002 until January 2010
  • voorzitter Stichting "Kunsj ien de vietrien", from January 2010 until May 2014

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Previous (2/4)
  • penningmeester Dansacademie "Lucia Marthas" te Amsterdam, from 1999
  • voorzitter jury medezeggenschapsprijs ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, from 2001

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
  • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met binnenlandse zaken (herindelingen, rechtspositie ambtenaren), justitie (gevangeniswezen, vennootschapsrecht) en sociale zaken (pensioenen). Was tevens woordvoerder bij de behandeling van de nieuwe Comptabiliteitswet.

8.

Publications

Publications
Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1999)

9.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.