Drs. M.A.M. (Marleen) Barth

foto Drs. M.A.M. (Marleen) Barth
Foto: Lex Draijer
Source: Parlement.com.

Uit de journalistiek afkomstige PvdA-politicus, die vooral van zich deed spreken als fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Was acht jaar parlementair journalist bij Trouw en daarna vier jaar één van de onderwijswoordvoerders van de PvdA in de Tweede Kamer. In 2003 lijsttrekker in Noord-Holland en een jaar Statenlid (fractievoorzitter) en vervolgens voorzitter van de Onderwijsvakbond CNV, voorzitter van GGZ Nederland en vicevoorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie. Is gehuwd met oud-D66-Kamerlid Jan Hoekema i. Trad voortijdig af, omdat twee affaires rond haar persoon de partij leken te kunnen schaden.

PvdA
in de periode 1998-2018: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK

1.

First names

Magdalena Antoinette Maria (Marleen)

2.

Personal data

Place and date of birth
Den Helder, 21 March 1964

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • PvdA (Partij van de Arbeid), from 1986 until 1990
 • PvdA (Partij van de Arbeid), from October 1997

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 May 1998 until 23 May 2002
 • voorzitter GGZ Nederland, brancheorganisatie van instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg, from 1 May 2008 until 1 September 2013
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 7 June 2011 until 9 February 2018
 • fractievoorzitter PvdA Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 7 June 2011 until 8 February 2018
 • vicevoorzitter KNMP (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie), from December 2013 until 1 January 2017 (2 dagen per week)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current (2/3)
 • voorzitter Raad van Toezicht Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds, from 1 July 2016
 • lid Raad van Toezicht GGZ Noord-Holland-Noord, from 1 January 2017

Previous (2/39)
 • voorzitter Vereniging van Openbare Bibliotheken, from 1 January 2016 until 1 March 2018
 • voorzitter Raad van Toezicht HvA (Hogeschool van Amsterdam), from 1 April 2017 until 1 May 2021

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was onderwijswoordvoerster van haar fractie en hield zich verder bezig met binnenlandse zaken (gemeentelijke herindeling) en met justitie (zedelijkheidswetgeving).
 • Hield zich als Eerste Kamerlid naast met het algemene kabinetsbeleid, bezig met wetgeving op het gebied van de zorg. Voerde verder onder meer het woord bij de behandeling van het initiatiefvoorstel-Wet klokkenluiders.

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Bij de verkiezing in de PvdA voor lijsttrekker bij de Eerste Kamerverkiezingen van 2011 kreeg zij 51,6 procent, tegen 48,4% voor Kim Putters
 • Kondigde op 8 februari 2018 haar vertrek als fractievoorzitter en Eerste Kamerlid aan, nadat een vakantie op de Malediven tot ophef had geleid. Die vakantie was op het moment dat de Senaat bezig was met de behandeling van het initiatiefvoorstel-Dijkstra over orgaandonatie. Ze verklaarde daarover: "Ik heb [hierin] een verkeerde afweging gemaakt. Dit temeer omdat er [vorige week] al negatieve berichten in de pers waren verschenen over een mail die ik vorig jaar heb geschreven aan de gemeente Wassenaar."
 • De email had betrekking op een affaire rond de wachtgeld- en -huurregeling van haar echtgenoot, de afgetreden burgemeester van Wassenaar. De regeling, die in overleg met de gemeente was vastgelegd, en een vraag per e-mail over de huur, hadden tot negatieve publiciteit geleid. Zij trad af als Eerste Kamerlid, omdat zij vreesde dat de twee affaires haar partij zouden kunnen schaden.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.