J.Th. (Johan) Furstner

foto J.Th. (Johan) Furstner
bron: Instituut voor Militaire Historie
Source: Parlement.com.

Minister van Marine tijdens de Tweede Wereldoorlog. Uitstekend theoreticus op marinegebied, die werd opgeleid aan de Hogere Krijgsschool en de Franse École supérieure de Guerre. Had weinig op met het vooroorlogse partijwezen en was medeoprichter van het Verbond Nationaal Herstel i. IJdel en eerzuchtig. Was in mei 1940 zeer ontdaan en verontwaardigd over het vertrek van het kabinet naar Londen. Combineerde het ministerschap van Marine met de functie van bevelhebber van de marine. Intelligente, maar nogal autoritaire man, die hechtte aan handhaving van gezagsverhoudingen.

partijloze conservatief
in de periode 1941-1963: minister, lid Raad van State

1.

First names

Johannes Theodorus (Johan)

2.

Personal data

Place and date of birth
Amsterdam, 16 January 1887

Place and date of death
's-Gravenhage, 15 September 1970

3.

Party/Movement

Party/Movement
conservatief

Party/Parties
VNH (Verbond voor Nationaal Herstel), from 1932 (één van de initiatiefnemers)

4.

Main functions and occupations

  • bevelhebber der zeestrijdkrachten, from September 1939 until 1 September 1945 (juli-september 1945 tevens hoofd tweede afdeling ministerie van Defensie)
  • minister van Marine, from 27 July 1941 until 23 February 1945
  • lid Raad van State, from 4 September 1945 until 1 January 1963 (benoemd bij K.B. van 16 augustus 1945)

Military rank (officer) (2/7)
  • vice-admiraal, from 1 January 1938 until 15 February 1942
  • luitenant-admiraal, from 15 February 1941 until 25 August 1945

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

  • medewerker Wetenschappelijk Jaarbericht Vereniging voor Krijgswetenschappen
  • lid bestuur Nationaal Comité "Handhaving Rijkseenheid", from 14 December 1946 until February 1950

Derived functions (2/8)
  • lid afdeling Verkeer (Raad van State)
  • lid afdeling Buitenlandse Zaken (Raad van State)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Miscellaneous

Private life
  • In de eerste klas van de HBS zat hij naast de latere sociaaldemocratische voorman Willem Drees

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.