Jhr.Mr. H.L. (Ludolf) Wichers

foto Jhr.Mr. H.L. (Ludolf) Wichers
bron: Verburg, M.E., Geschiedenis van het Ministerie van Justitie, deel 1, 1798-1898
Source: Parlement.com.

Groningse jurist, die kortstondig minister van Justitie was in het kabinet-De Kempenaer. Stamde uit een voorname familie en begon zijn loopbaan als procureur in Winschoten. Was later officier van justitie en daarna voorzitter van de Gerechtshoven in Nederlands-Indië. Sloot zijn loopbaan af als staatsraad. Bracht als minister de eerste Vreemdelingenwet tot stand.

liberaal
in de periode 1844-1853: minister, lid Raad van State

1.

First names

Hendrik Ludolf (Ludolf)

2.

Personal data

Place and date of birth
Roden, 21 June 1800

Place and date of death
's-Gravenhage, 4 March 1853

3.

Main functions and occupations

  • voorzitter Hoog-Gerechtshof en Hoog-Militair Gerechtshof in Nederlands-Indië, from January 1846 until February 1849
  • minister van Justitie, from 4 June 1849 until 1 November 1849 (vanaf 25 augustus met verlof)
  • lid Raad van State, from 1 November 1849 until 4 March 1853 (benoemd bij K.B. van 30 oktober 1849)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

lid Ridderschap van Groningen

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

Legislative activities as minister
  • Bracht in 1849 de Wet tot regeling der toelating en uitzetting van vreemdelingen tot stand. Vreemdelingen moesten hun geldige buitenlandse paspoort laten visiteren door een Nederlandse diplomatieke of consulaire ambtenaar en zich bij aankomst melden bij het hoofd van de politie voor het verkrijgen van een binnenlandse reis- en verblijfpas. Uitzetting kon alleen plaatsvinden bij het ontbreken van voldoende middelen van bestaan of op last des Konings.

7.

Miscellaneous

algemeen
  • Werd in december 1845 naar Nederlands-Indië gezonden om de Gouverneur-Generaal behulpzaam te zijn met het invoeren van de wetboeken voor Nederlands-Indië. Bekleedde tevens het voorzitterschap van beide Hoog-Gerechtshoven. Keerde op 30 april 1849 terug in 's-Gravenhage.
  • Hem werd op 25 augustus 1849 vanwege zijn gezondheid voor onbepaalde tijd verlof verleend

Private life
Zijn vader was commies van Financiën te Groningen en lid van de Raad van Justitie te Kaap de Goede Hoop

Campaign trail
  • Was in 1850 Tweede Kamerkandidaat in het district Groningen, maar werd niet gekozen

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.