E.P. Westerveld

foto E.P. Westerveld
bron: Gemeentearchief Den Haag
Source: Parlement.com.

Stramme conservatieve marineofficier en daarna directeur-generaal van de Posterijen en Telegrafie werd. Minister van Marine in het tweede kabinet-Ruijs de Beerenbrouck i. Verdedigde in 1923 zonder succes de Vlootwet, het meerjarenplan voor versterking van de marinevloot. Kwam tijdens het debat over dat voorstel de Tweede Kamer weinig tegemoet. Was door dat starre optreden in het parlement geen groot succes.

partijloze liberaal
in de periode 1922-1925: minister

1.

First names

Evert Pieter

2.

Personal data

Place and date of birth
Haarlem, 21 August 1873

Place and date of death
IJsselstein, 4 August 1964

3.

Party/Movement

Party/Movement
conservatief-liberaal

4.

Main functions and occupations

 • directeur 's Rijkswerven en directeur Rijkswerf te Willemsoord, from 1 March 1915 until 16 November 1918
 • directeur-generaal Posterijen en Telegrafie, from 16 November 1918 until 18 September 1922 (vanaf september 1922 op non-actief, formeel ontslag mei 1923)
 • minister van Marine, from 18 September 1922 until 4 August 1925

Military rank (officer)
 • luitenant-ter-zee tweede klasse, from 1 June 1897 until 30 November 1908
 • luitenant-ter-zee eerste klasse, from 1 December 1908 until 1 March 1915

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

 • directeur Maatschappij ter behartiging van de Nationale Scheepvaartbelangen N.V. (BENAS) te 's-Gravenhage, from 13 July 1944 until 1 January 1952
 • voorzitter Stichting Week- en Maandbrieven, around 1949

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister
 • Stelde in november 1922 de Staatscommissie-Patijn in, die de tempo van de aanbouw van de in het ontwerp-Vlootwet voorgestelde vloot moest onderzoeken
 • Was in 1923 eerste woordvoerder van de regering bij het debat over de ontwerp-Vlootwet. Dat ontwerp behelsde de bouw van een marinevloot met een kern van zestien onderzeeboten, twee kruisers, twee onderzeebootmijnenleggers, twaalf jagers en vier flottieljevaartuigen, alsmede honderd vliegtuigen. De kosten hiervan werden over zes jaar verdeeld. De Tweede Kamer verwierp het wetsvoorstel op 26 oktober 1923 met 50 tegen 49 stemmen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Als regeringsgedelegeerde deelnemer aan een in 1920 te Parijs gehouden congres van de Volkenbond over verkeersaangelegenheden
 • Werd net als minister Van Swaaij pas op 21 september 1922 beëdigd, maar was op 19 september wel als benoemd minister aanwezig bij de opening van de zitting van de Staten-Generaal

Private life
Zijn vader was wethouder van Haarlem

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.