E. de Waal

foto E. de Waal
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
Source: Parlement.com.

Bekwame liberale minister van Koloniën in het kabinet-Van Bosse/Fock i, die mede dankzij zijn soepelheid en tactische inzicht een wettelijke regeling van de suikercultures in Nederlands-Indië tot stand wist te brengen. Ook voor de kwestie van het grondgebruik en grondbezit kwam hij met een wettelijke regeling. De Eerste Kamer verwierp in 1870 zijn Indische begroting, maar hij had toen al zijn ontslag ingediend vanwege zijn gezondheid. Voor zijn ministerschap als topambtenaar in Nederlands-Indië werkzaam bij de Algemene Secretarie en als departementsdirecteur.

liberaal
in de periode 1868-1870: minister

1.

Personal data

Surnames
Engelbertus

Place and date of birth
's-Gravenhage, 27 November 1821

Place and date of death
's-Gravenhage, 1 July 1905

2.

Party/Movement

Party/Movement
 • liberaal
 • Puttiaan

3.

Main functions and occupations

 • fungerend algemeen secretaris, Algemeene Secretarie van het Gouvernement te Buitenzorg (Ned.-Indië), from 1852 until 1855
 • Europees verlof, from 1855 until July 1856
 • directeur departement van Middelen en Domeinen te Batavia, from 1 July 1856 until 1 February 1858
 • Europees verlof, from May 1858
 • minister van Koloniën, from 4 June 1868 until 16 November 1870

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

 • redacteur tijdschrift "De Kopiist", from 1841 until 1844
 • redacteur tijdschrift "Indisch Magazijn", from 1843 until 1846

Honorary positions
erelid Vereeniging tot bevordering der geneeskundige wetenschappen in Nederlandsch-Indië, around 1882

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

Policy-making activities as minister
 • Tegenstander van de 'batig slot'-politiek, waarbij het overschot op de Indische begroting ten goede kwam aan de Nederlandse schatkist. Wilde dit batig slot geleidelijk laten verminderen.
 • Tijdens zijn ministerschap kwam het Sumatra-Tractaat met Groot-Brittannië tot stand, waarbij Nederland afstand deed van de Kust van Guinea (Goudkust, Ghana) aan Groot-Brittannië en vrij werd de zaken te regelen op Sumatra. Dit leidde enige tijd later tot de langdurige Atjeh-oorlog.

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1869 de Agrarische Wet (aanvulling art 62 Regerings-Reglement voor Nederlands-Indië) tot stand, waardoor het gouvernement alleen woeste gronden in erfpacht mocht uitgeven en de rechten van de inlanders gewaarborgd werden. Gronden van inlanders mochten alleen worden verhuurd aan niet-inlanders, maar niet vervreemd
 • Bracht in 1870 de Suikerwet tot stand, waardoor de gouvernements-suikercultures in 20 jaar moest verdwijnen. Er werden geen nieuwe cultures meer uitgegeven en de bestaande cultures werden vanaf 1879 jaarlijks met 1/13 verminderen. Daarmee moest een einde komen aan de gedwongen arbeid en gedwongen suikerleveranties aan het Gouvernement door de inlandse bevolking. De gronden kwamen in bezit van de bevolking; voor hun arbeid zouden zij een redelijke vergoeding krijgen. Fabrikanten moesten belasting betalen over hun suikerproductie.

7.

Miscellaneous

algemeen
 • De Eerste Kamer verwierp 10 november 1870 zijn Indische begroting (voor 1871) met 36 tegen 28 stemmen. De Kamer was in meerderheid ontstemd over een door het Indisch Gouvernement genomen besluit over hervormingen in de Preanger-regentschappen nog vóór de afhandeling van de begroting door de Eerste Kamer. De minister had gemeld dat de begrotingsbehandeling zou worden afgewacht. Hij had eerder al (op 28 oktober) zijn ontslag aangeboden vanwege zijn gezondheid.

Private life (3/6)
 • Wilde in het voorjaar van 1870 met verlof vanwege zijn gezondheid, maar het uitbreken van de Frans-Duitse oorlog verhinderde dat
 • Was in februari 1871 betrokken bij een ernstig treinongeluk bij Toulon, waarbij hij gewond raakte aan zijn gezicht.
 • Zijn echtgenote was een nicht van G.L.J. van der Hucht, Tweede Kamerlid

Non-acceptance of political functions
 • minister van Koloniën, July 1867

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publications

Publications
 • Levensbericht door N.P. van den Berg, in: "Levensberichten van leden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde", 1905/6, 58
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel IX, 1267
 • T. Zwaan, scriptie basisdoctoraal, RU Leiden (1982)
 • Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 42 (1988), 191

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

publicaties over en van letterkundigen
gegevens uit de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.