J.H. Voet

foto J.H. Voet
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
Source: Parlement.com.

Officier uit een oorspronkelijk Duitse officiersfamilie, die in 1848 Nepveu opvolgde als minister van Oorlog. Vervulde die functie ook in het kabinet-Donker Curtius/De KempenaerĀ i. Nam deel aan de Veldtocht van Napoleon naar Moskou en aan de strijd tegen de naar onafhankelijkheid strevende Belgen.

technocraat
in de periode 1848-1849: minister

1.

First names

Jan Hendrik

2.

Personal data

Place and date of birth
Zutphen, 17 March 1793

Place and date of death
Rijswijk (Z.H.), 20 June 1852

3.

Main functions and occupations

  • commandant regiment Grenadiers en Jagers te 's-Gravenhage, from 1 March 1842 until 1 June 1845
  • commandant tweede brigade der eerste brigade infanterie en waarnemend commandant, Provinciaal Commandement van Noord-Brabant, from 1 June 1845 until 22 May 1848
  • tijdelijk minister van Oorlog, from 22 May 1848 until 21 November 1848
  • minister van Oorlog, from 21 November 1848 until 1 November 1849

Military rank (officer) (2/4)
  • kolonel der infanterie, around 1842
  • generaal-majoor der infanterie, from 1845

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Activities

Policy-making activities as minister
  • Verdedigde in 1848 bij de grondwetsherziening het voorstel tot wijziging van hoofdstuk VIII (Defensie)

5.

Miscellaneous

Private life
  • Nam in 1812 deel aan de veldtocht tegen Rusland
  • Onderscheidde zich in 1830 bij de belegering van de citadel van Antwerpen
  • Zijn vader was officier (laatste rang: generaal-majoor) en directeur van de Artillerie- en Genieschool in Delft

6.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

7.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.