Mr. H. van der Vegte

foto Mr. H. van der Vegte
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Minister van Waterstaat in het eerste kabinet-De Geer i. Royale Overijsselaar; nazaat van dominee De Cock, voorman van de afgescheidenen uit de negentiende eeuw. Advocaat, wethouder en bankdirecteur in Zwolle en later lange tijd gedeputeerde. Deed in 1912 in het district Ommen een vergeefse poging om tot Tweede Kamerlid te worden gekozen. Had aanvankelijk door zijn losse optreden het gehoor van de Kamer, maar verloor die sympathie later deels weer. Uitermate langzaam in het spreken. Bediende zich soms van verfijnde humor. Bracht wettelijke regelingen voor de luchtvaart en de radio-omroep tot stand.

ARP
in de periode 1926-1929: minister

1.

First name

Hendrik

2.

Personal data

Place and date of birth
Zwolle, 15 August 1868

Place and date of death
's-Gravenhage, 29 August 1933

3.

Party/Movement

Party/Parties
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

4.

Main functions and occupations

 • directeur "Van der Vegte bankiers" te Zwolle, from 1911 until March 1926
 • minister van Waterstaat, from 8 March 1926 until 10 August 1929
 • advocaat en procureur te Zwolle, from 1929 until August 1933 (geassocieerd met Mr. Lindeboom)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

 • lid Raad van Commissarissen Nederlandsche Spoorwegen, from 1 May 1932 until 29 August 1933
 • lid Onderwijsraad en voorzitter commissie inzake studiebeurzen, around 1933

Derived functions
ondervoorzitter van de ministerraad (kabinet-De Geer I), from 1 April 1927 until 10 August 1929

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister (2/3)
 • Tijdens zijn ministerschap werd (in 1928) de PTT een staatsbedrijf
 • Diende in 1928 een wetsvoorstel Algemene regelen ter zake van de electriciteitsvoorziening in, waardoor concessieverlening aan andere dan provinciale bedrijven mogelijk moest worden. Zijn opvolger Reymer trok het voorstel in 1931 in.

Legislative activities as minister (2/5)
 • Bracht in 1927 een wet tot instelling van de Postraad tot stand, die toezicht moest houden op het nieuw ingestelde Staatsbedrijf der Post, Telegrafie en Telefonie
 • Bracht in 1928 een eerste wettelijke regeling voor de radio-omroep tot stand door een wijziging van de Telefoon- en Telegraafwet 1904. Er werd een Radioraad ingesteld. Bij AMvB konden maatregelen worden genomen ten aanzien van de zendtijdverdeling.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Zette zich als gedeputeerde onder andere in voor aanleg van het elektriciteitsnet in de gehele provincie Overijssel

Private life
De familie Van der Vegte had in Zwolle een bankiersfirma. De familie De Cock stamde uit een burgemeestersgeslacht uit Groningen. Beide families behoorden tot de afscheidingsbeweging. Hij was een kleinzoon van ds. H. de Cock, de voorman van de Christelijk-afscheidenen.

Campaign trail
 • Werd in 1912 bij de Tweede Kamerverkiezingen in het district Ommen verslagen door Æ. baron Mackay Thzn., en toen deze zijn benoeming niet had aangenomen, bij nieuwe verkiezingen door C.J.A. Bichon van IJsselmonde (onafhankelijk c.h.)

Non-acceptance of political functions
 • burgemeester van Rotterdam (tweemaal)
 • Commissaris van de Koningin in Overijssel, 1925

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.