Ir. Th.Ph. (Theo) Tromp

foto Ir. Th.Ph. (Theo) Tromp
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Topman van Philips, die in het laatste oorlogskabinet (kabinet-Gerbrandy III i) minister van Waterstaat was. Was voor 1940 onder meer belast met de leiding van de radio- en buizenfabriek van Philips. Maakte, net als onder anderen De Quay i, deel uit van het College van Landbouw, Handel en Nijverheid in het bevrijde Zuiden. Als minister kreeg hij als eerste een directe verantwoordelijkheid voor de wederopbouw en het economisch herstel. Doorliep een langdurige loopbaan bij Philips en stond daar bekend als een doortastende manager.

partijloze liberaal
in de periode 1945: minister

1.

First names

Theodoor Philibert (Theo)

2.

Personal data

Place and date of birth
Voorburg, 9 June 1903

Place and date of death
Eindhoven, 1 June 1984

3.

Party/Movement

Party/Movement
liberaal

4.

Main functions and occupations

  • minister van Waterstaat, from 4 April 1945 until 25 June 1945
  • lid Raad van Bestuur N.V. "Philips' Gloeilampenfabriek te Eindhoven", from June 1945 until 1 January 1957
  • vicepresident Raad van Bestuur N.V. "Philips' Gloeilampenfabrieken" te Eindhoven, from 1 January 1957 until 1 July 1968

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

  • lid Raad van Commissarissen N.V. KLM (Koninklijke Luchtvaart Maatschappij), until 1 January 1964
  • belast met de coördinatie voor de nieuwbouw van de academische ziekenhuizen te Amsterdam, Leiden en Utrecht, from 1969

Honorary positions
erelid Koninklijke Nederlandse Studenten-roeibond, from December 1951

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister
  • Bevorderde in mei 1945 eervol ontslag van ir. J. Goudriaan als president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen, vooral omdat onder zijn verantwoordelijkheid in 1940 Duitse militaire transporten waren uitgevoerd door de spoorwegen. Bovendien werd het Goudriaan kwalijk genomen dat hij in mei 1940 vanuit Hilversum voor hem en zijn gezin speciaal een trein had laten rijden om hem mogelijkheid te bieden naar Engeland te ontkomen (hetgeen overigens mislukte). Er bestond dan ook veel weerstand in het bedrijf tegen terugkeer van Goudriaan.
  • Was als minister ook verantwoordelijk voor wederopbouw. Besloot tot de bestelling van 250.000 ton aan bouwmateriaal in het buitenland en zette een programma op voor de bouw van noodwoningen. Verder probeerde hij via aankoop van materialen het herstel van vliegvelden en spoorverbindingen op gang te krijgen en bevorderde hij krachtig de kolenwinning.

8.

Miscellaneous

Private life
Zijn schoonvader, Jan Gerritsz, was een vooraanstaande sociaaldemocraat. Hij was in Haarlem in 1928-1936 namens de SDAP wethouder van openbare werken en volkshuisvesting.

Non-acceptance of political functions
  • minister van Verkeer, June 1946 (geweigerd)

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.